מבחן שעות העבודה כתנאי לקבלת קצבת זקנה בגיל הפרישה

  מבחן שעות העבודה כתנאי לקבלת קצבת זקנה בגיל הפרישהאוקטובר 2006

 

 

מבחן שעות העבודה כתנאי לקבלת קצבת זקנה בגיל הפרישה

בועז מקלר רו"ח   אבנר עופר רו"ח

 

 

ע"פ חוק הביטוח הלאומי הזכאות לקצבת זקנה נקבעת בהתאם למועדים הבאים:

 

גיל הפרישה - הגיל שבו הזכאות לקצבת זקנה מותנית במבחן הכנסות. עד 30 ביוני 2004 גיל זה היה 65 לגברים ו-60 לנשים. ב-1 ביולי 2004 הגיל עולה בהדרגה עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 67 לגברים ו- 64 לנשים.

 

גיל הזכאות - הגיל שבו הזכאות לקצבת זקנה הינה ללא קשר להכנסות. עד 30 ביוני 2004 גיל זה היה לגברים 70 ולנשים 65. החל ב–1 ביולי 2004 הגיל לנשים עולה בהדרגה, עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 70 לגברים ולנשים.

 

לצורך חישוב הכנסתו של חבר קיבוץ העובד בקיבוץ בגיל הפרישה, הותקנה תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושארים), התשל"ז -1976.

 

ע"פ התקנה, חבר קיבוץ או מושב שיתופי, העובד בקיבוץ מעבר ל-24 שעות שבועיות, ייחשב כמי שהכנסתו עולה על התקרה המותרת בחוק (4,208 ₪) ולפיכך, אינו זכאי לקצבת זקנה מלאה  ואף לא לקצבת זקנה יחסית והכל בין גיל הפרישה וגיל הזכאות, והכל בין גיל הפרישה לגיל הזכאות.

 

כאסמכתא למספר שעות העבודה השבועיות של חבר הקיבוץ נדרש אישור מזכיר הקיבוץ.

 

ברצוננו  להבהיר כי דיווח אשר אינו תואם את סידור העבודה אשר נעשה בפועל , הינו דיווח כוזב, ועל פי סעיף 398 לחוק הביטוח הלאומי, בסמכותו של המוסד לביטוח לאומי להמליץ על נקיטת הליך פלילי לגבי מי "שגרם במרמה או ע"י העלמת עובדה למתן גמלה ... בין אם הגיעה לידיו ובן אם הגיעה לידי זולתו".

 

לאור האמור, אנו חוזרים ומדגישים כי בתקופת גיל הפרישה ניתן לתבוע קצבת זקנה אם ורק אם שעות העבודה של החבר אינן עולות על 24 שעות שבועיות.  במקרים בהם חבר המקבל קצבת זקנה  בגיל הפרישה הגדיל את מספר שעות העבודה אל מעבר ל-24 שעות שבועיות, יש להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.

 

 

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר