תוספת גמלה לנכים בעלי אי כושר 75% ומעלה

תוספת גמלה לנכים בעלי אי כושר 75% ומעלה


אוקטובר 2005 

 

תוספת גמלה לנכים בעלי אי כושר 75% ומעלה

בועז מקלר, רואה חשבון ואבנר עופר, רואה חשבון

 

 

כחלק מהטיפול המקיף של משרדינו בנושאי הביטוח הלאומי של הקיבוץ וחבריו כולל מיצוי זכויות לנכים, עלתה סוגיית ביצוע ניכוי בשל הכנסות מנכי נכות כללית עובדים, בעלי אי כושר 75% ומעלה (נכים המבוטחים בסוג 06).

 

חוק הביטוח הלאומי קובע כי במידה והכנסתו מעבודה של נכה עולה על 40% מהשכר הממוצע במשק (2,820 ש"ח) ינוכו מתוספת התלויים לה הוא זכאי 60% מההכנסה העודפת.

 

עמדת המוסד לביטוח לאומי הייתה כי לנכה נכות כללית עובד, תיוחס הכנסה מעבודה בגובה שכר המינימום (3,335 ש"ח) ולכן יש לבצע לו ניכוי בשל הכנסות בגובה של לפחות 309 ש"ח בכל חודש.

 

להלן דוגמה להמחשת חישוב הניכוי בשל הכנסות:

 

ש"ח

 

 

3,335

 

שכר מינימום המיוחס לנכה עובד

2,820

 

40% מהשכר הממוצע במשק (7,050 ש"ח)

515

 

הכנסה עודפת - ההפרש בין שכר המינימום ל-40% מהשכר הממוצע במשק 

309

 

ניכוי בשל הכנסות- 60% מ-515 ש"ח

 

עמדת משרדנו הייתה כי אין לבצע את הניכוי מאחר והחל מאפריל 1999 משלם הקיבוץ דמי ביטוח עבור הנכה בהתאם להכנסה מעבודה בגובה מחצית שכר המינימום (1,668 ש"ח).

 

 

 

נוכח חילוקי הדעות עם המוסד לביטוח לאומי, פנינו למוסד לביטוח לאומי בבקשה מנומקת שיבחון את עמדתו תוך התייחסות לטענותינו .

 

 

המוסד לביטוח לאומי לאחר שבחן את פנייתנו והשתכנע מטענותינו קבל את עמדתנו לפיה אין לבצע את הניכוי.

למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר