שינוי סיווג הקיבוץ למושב - דיון במשרד החקלאות
בועז מקלר, רו"ח 28/9/04


1. ב- 8.9.2004 נערך דיון רב משתתפים ברשות לתכנון במשרד החקלאות בנושא שינוי סיווג הקיבוץ למושב.

2. מטרת הדיון הוגדרה ע"י משרד החקלאות כ"דיון על ההיבטים המהותיים והתכנוניים בשינוי סיווג. איך צריך להיראות ה"מושב החדש"?

רותי פרום-אריכא, ס. מנהל הרשות לתכנון, הציגה הנושאים לדיון כדלקמן:

· הברירה בין הפיכת קיבוץ למושב עובדים או ישוב קהילתי.
· האם ניתן ליישם מהפך אמיתי מקיבוץ למושב?
· מה עדיף – הקיבוץ המתחדש או "מושב חדש"?
· עתיד אמצעי הייצור המשותפים – חלוקה מקסימלית או ניהול משותף?
· יישום התהליך – יישובים בתת אכלוס או יישובים שבהם מספר בתי האב גבוה ממספר הנחלות
· נחלות עודפות? קרקעות עודפות?
· חובות ושעבודים של האגודה – האם יועברו ע"ש החברים?
· כיצד ניתן ליישם מעבר תכנוני מאזור מגורים קיבוצי קיים לאזור מגורים מושבי? גודל חלקה א'.
· החלטת אגודת הקיבוץ – הרוב הנדרש, תקנון וכו'
· מספר יחידות הדיור בשינוי המוצע?
· חריגה משטח המחנה מה"קו הכחול".
· הקשר להחלטה 979.


3. לאחר דיון ממושך סיכם מר יוסי ישי, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, את הדיון כדלהלן:

· לשינוי הסיווג מטרה מוצהרת: שינוי סיווג מקיבוץ למושב עובדים או לכפר שיתופי.
· לכל ישוב הזכות להחליט על דרכו.
· השינוי צריך ליצור פתרון פשוט, הימנעות מסיבוכים.
· יש לצמצם "העלייה על מוקשים" – קו כחול, מס' נחלות, מס' יח"ד.
· לכל ישוב וישוב פתרון ספציפי עפ"י מצבו הקיים.
· יש להפריט את מה שיש.
· הפתרונות צריכים לעשות צדק עם החברים .
· מקווה שהצעת ההחלטה תגיע לממשלה. לאחר מכן אנו נצא לדרך.
· עם ממ"י חלק מהנושאים נשארו פתוחים.


4. נדגיש כי עפ"י חוות דעת משפטית של עו"ד מיכל שקד, הסמכות לביצוע שינוי הסיווג נתונה בידי מנהל הרשות לתכנון במשרד החקלאות, ולפיכך יש חשיבות רבה לנכונותו של משרד החקלאות לקדם את מהלך שינוי סיווג הקיבוץ למושב כפי שעולה מדברי הסיכום של מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומנהל הרשות לתכנון, מר יוסי ישי.

5. גם המלצות צוות המנכ"לים שהוקם כועדה לגיבוש הדרכים לשינוי הסיווג הקיבוץ למושב אמורות לעלות בקרוב לאישור על שולחן הממשלה.

לפיכך, אנו צופים האצת התהליך והצטרפות קיבוצים ומושבים שיתופיים נוספים אליו.


מסמכים אחרונים של בועז מקלר