תביעת הקיבוצים להחזרי מס אחיד- עדכון
בועז מקלר, רו"ח 25.4.04


בתאריך ה- 11/2/04, ניתנה החלטה ע"י כבוד השופטת דורנר בבית המשפט העליון, על פיה היא דוחה את הערעור שהוגש ע"י הקיבוצים, כנגד החלטת בית המשפט המחוזי שדחה את תביעת הקיבוצים להחזר תשלומי מס אחיד ששולמו ביתר.

כבוד השופטת דורנר התבססה, לאמיתו של דבר, על נימוק אחד בלבד, שהינו בתמצית: "הקיבוצים ויתרו מרצונם בהתנהגות על קיום התחשבנות לצורך קבלת החזרים".

בית המשפט העליון לא נכנס לעובי הקורה ושלל הנימוקים שפורטו בהרחבה בערעור שהוגש, בהחלטה זו לאמיתו של דבר קבעה השופטת, הלכה חדשה הנוגדת את כל ההלכות הקימות עד היום, כלומר: ניתן לשנות תקנון (במקרה שלנו תקנון ההסתדרות המחייב ביצוע התחשבנות), בדרך של התנהגות, גם אם לא מבצעים באופן פורמלי שינוי תקנון, כנדרש בתקנון.

הנימוקים שלעיל ואחרים הביאו את משרד בלטר גוט אלוני ושות' עורכי דין, הן אלה שליוו את התיק, עורך הדין אבנר צור, והן אחרים שהיו מעורבים וכן את משרדנו, למסקנה כי יש לנסות לקבל את הסכמת בית המשפט העליון לקיים בשאלה זו דיון נוסף בהרכב של 5 שופטים, או יותר, לפי החלטת בית המשפט.

אנחנו סבורים כי בשאלה זו, לא רק בשל חשיבותה הרבה, אלא גם בשל העובדה כי מדובר בכסף רב אותו שילמו הקיבוצים ביתר וכן בשל העובדה כי לאמיתו של דבר, בית המשפט של ערעור, לא נכנס לבדוק את הטענות לגופם, כל אלה מצדיקים את הניסיון והמאמץ שבצידו.

הבקשה לדיון נוסף, הוגשה בתחילת החודש, בהתאם למועדים שנקבעו לנו ע"י כבוד בית המשפט העליון.

ביום 5/4/04, נתקבלה הודעת בית המשפט העליון, כי יש להפקיד להבטחת הוצאות ההליך, עירבון בסך 50,000 ש"ח (375 ש"ח לקיבוץ).

מיד לאחר תשלום הפיקדון, תינתן לצד השני זכות התגובה ולאחר מכן יקבע בית המשפט את עמדתו לעניין הדיון הנוסף ובאיזה הרכב.