צו על תנאי לשר העבודה ולמוסד לביטוח לאומי כנגד אפליית חברי קיבוצים שאינם מקבלים קצבת שאירים
בועז מקלר, רו"ח 1.1.2004


מצ"ב הצו על תנאי שהוצא לבקש עו"ד רון רוגין ומשרד עו"ד אטיאס, פרוכטר.
מצ"ב קישור לצו על תנאי