"קרן מילואים" - חיוב בדמי ביטוח לאומי
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
"קרן מילואים" - חיוב בדמי ביטוח לאומי
בועז מקלר, רו"ח 9.7.2003
להלן הודעת המוסד לביטוח לאומי המבהירה את עמדתו בעניין חיוב דמי ביטוח לאומי על משיכות לצריכה שוטפת מתוך "קרן מילואים":
"בעקבות דיונים שקיימנו לאחרונה עם נציגי הקיבוצים ועם נציגי רשם האגודות השיתופיות, בדקנו מחדש את מהות "קרן מילואים" כפי שמוגדר בסעיף 41 לפקודת האגודות השיתופיות.

לאחר בדיקת מטרותיה של קרן מילואים, מקורות ושימושים של הקרן, הוחלט כי סכומי המשיכות מ"קרן מילואים" אשר יועברו לצריכה השוטפת של חברי הקיבוץ, הם בלבד יחויבו בתשלום דמי ביטוח כ"שוויה של אספקת המחייה ושוויין של שאר הנאות שנתן הקיבוץ לחבריו" כאמור בתקנה 5ב (א)(1) לתקנות הביטוח הלאומי (גבית דמי ביטוח).

אישור זה כפוף לכללי דיווח למוסד לביטוח לאומי כפי שייקבעו ולהגשת מסמכים שיידרשו לאימות הדיווח במאזן הקיבוץ."