הסכמים כספיים למתן זכויות שימוש לתשתיות במשבצת
בועז מקלר, רו"ח, 21.5.2002
לריכוז המאמרים של בועז מקלר, רו"ח
עשרות קיבוצים ומושבים חתמו לאחרונה או עומדים לחתום על הסכמים כספיים עם חברות תשתיות לסוגיהן (כגון סלקום, כבלים וכיוצ"ב).

מחוו"ד משפטית אשר קיבלנו מעו"ד גד ויסקינד, עולה כי אין תוקף משפטי לחלק גדול מההסכמים שנחתמו, וחמור מכך, עצם החתימה על ההסכם (שהינה בחוסר סמכות מצד הקיבוץ או המושב) מהווה כשלעצמה הפרה יסודית של תנאי חוזה החכירה עם מינהל מקרקעי ישראל, על כל המשמעויות הנובעות מכך.

בנסיבות אלה ונוכח האמור לעיל, המלצתנו החד משמעית היא שלא לחתום על הסכמים כאמור.

עוד יצוין, כי נוכחנו לדעת שהסכומים ששולמו במסגרת הסדרים בלתי תקפים אלה, היו זעומים לעומת הערך הכלכלי של זכות השימוש בפועל.

עפ"י חוו"ד של עו"ד גד ויסקינד , המתמחה בנושא פגיעות במקרקעין ומר משה אדרי, לשעבר סמנכ"ל שיווק וכלכלה במינהל מקרקעי ישראל, ניתן לפעול למיצוי זכויותיהן של האגודות בנדון, בדרך של טיפול משפטי וכלכלי בשני מסלולים:

א) אגודות שטרם חתמו על הסכמים למתן זכות שימוש.
ב) אגודות שחתמו על הסכמים בלתי תקפים.


להלן תשתיות הקיימות במשבצת האגודה הידועות לנו: אנטנות, בזק, ביוב, גז, חברת חשמל, טלוויזיה בכבלים, מים, נפט, דלק, סיבים אופטיים, צה"ל, משרד הביטחון, מסילות ברזל.