שינויים בהחלטות מדיניות מקרקעין במגזר החקלאי
 

שינויים בהחלטות מדיניות מקרקעין במגזר החקלאי

בועז מקלר, רואה חשבון

 

הדוח השנתי של רמ"י על פעולותיה בשנת 2014 סוקר בין השאר את הנושאים בהם עוסק האגף החקלאי בראשות עו"ד אסף רפלד לרבות שינויים בהחלטות מדיניות מקרקעין אשר בכוונת רמ"י לבצע.

 

להלן סוגיות שהועלו בדו"ח כלשונן:

 

א. תיקון החלטת מועצה בנוגע לקביעת שטח התעסוקה והסדרת שימושים חורגים

 

"בהתאם להערות שעלו מהמרחבים, האגף מבקש לתקן את החלטת מועצה מס' 1226 במספר נקודות: קביעת שטח התעסוקה בהתאם לאזור העדיפות למגורים, הכללת מתווה הסדרה שימושים חורגים והשמטת נושא קו התפר. ההנהלה אישרה את ההצעה, והיא אמורה לעלות לדיון במועצת מקרקעי ישראל בקרוב".

 

ב. צוות שטחי ציבור באגודות חקלאיות

 

"הצוות החל בפעילותו במטרה לגבש המלצות לגבי האופן שבו נכון ורצוי להקצות את שטחי הציבור באגודות חקלאיות, דבר שיועיל בעת חידוש החוזים עם האגודות החקלאיות".

 

ג.  הסדרת תחנות דלק פנימיות

 

"בעבר אפשרה רשות מקרקעי ישראל ליישובים החקלאיים להקים תחנות דלק פנימיות לצרכים חקלאיים של היישוב. דוחות פיקוח מהשנים האחרונות גילו כי רוב תחנות הדלק הפנימיות פועלות שלא כדין כתחנות מסחריות. האגף לשימושים חקלאיים בשיתוף עם האגפים השונים במטה יזם מתווה להסדרת תחנות הדלק הפנימיות. המתווה אמור לעלות לדיון בהנהלה".

   

ד. הצוות המייעץ לשר הבינוי בסוגיית השימושים הלא-מוסדרים בקיבוצים

 

"בהתאם למינוי שר הבינוי, הוקם צוות שמטרתו להגיש לשר הבינוי המלצות על טיפול והתמודדות עם סוגיית השימושים הלא-מוסדרים בקיבוצים. הצוות מצוי בשלב מתקדם של פעילותו, לקראת ריכוז והכנת מסקנותיו. עד כה שמע הצוות קשת רחבה של בעלי עניין ודעה בנושא זה מפי נציגי התנועה

 

הקיבוצית, נציגי הרשות, השמאי הממשלתי, מתכננים, שמאים, עורכי דין, נציגי מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15 (פורום הערים העצמאיות) ותנועות חברתיות".

 

www.mekler.co.il לאתר של רו"ח בועז מקלר