בר רשות בנחלה חקלאית לעומת חוכר לדורות
 

 

 

 

 

בר רשות בנחלה חקלאית לעומת חוכר לדורות

בועז מקלר, רואה חשבון

 

 

3.12.2008

 

 

לאחרונה הבהיר מינהל מקרקעי ישראל בהודעה לבית המשפט העליון בעניין "פרשת בלוך" רע"א (725/05) סוגיות המתייחסות למעמד בני רשות בנחלות חקלאיות:

 

היקף בני הרשות בנחלות חקלאיות

 

"ישנם 410 מושבי עובדים וכפרים שיתופיים, בהם תקן כולל של כ- 32,000 נחלות. מתוך מספר זה כ- 10% הינן נחלות בלתי מאוישות (בין אם משום שלא תוכננו כלל, ובין אם משום שתוכננו אך לא אוישו) משכך, במושבים ישנן מעל ל- 29,500 משפחות בנות רשות.

 

כן ישנם 257 קיבוצים ו-30 מושבים שיתופיים כשההתקשרות הנה בין מינהל מקרקעי ישראל לקיבוץ או למושב השיתופי בכללותו. מכלל אלה חתמו כבר כ- 120 על חוזי חכירה לדורות, והיתר חתומים על "חוזי משבצת" שהינם חוזי שכירות ל- 5 שנים על כלל הקרקע המוקצית לישוב."

 

אין אבחנה בין סוגים שונים של בני רשות בנחלות חקלאיות

 

"האם במסגרת בני הרשות כאמור, ישנה אבחנה בין סוגים שונים מבחינת מידת קירבתם למעמד של חוכרים לדורות ?" תשובת המינהל הינה שאין אבחנה כזו, כל בעלי הנחלות במושבי עובדים וכפרים שיתופיים זכאים לחתום על חוזי חכירה לדורות ביחס לחלקה א', בהתקיים התנאים הטכניים הקבועים בהחלטת מועצה 823.

 

כל הקיבוצים אף הם זכאים לחתום על חוזה חכירה לדורות בהתאם להחלטות המועצה הדנות בכך.

 

כמו כן, אין למעשה כל הבדל בין זכויות בר רשות במושב עובדים, כשנערך חוזה משולש (חוזה בין המינהל לסוכנות היהודית, ובין האחרונה לאגודה השיתופית כשיחסי המינהל והסוכנות מוגדרים כיחסי שכירות ויחסי הסוכנות אגודה מוגדרים כיחס של הרשאה), ובין בר רשות במושב עובדים, כשהסוכנות אינה צד להתקשרות, וישנן חוזה דו צדדי בין המינהל לאגודה.כך, הגם שבמקרה הראשון זכויות בר הרשות נובעות מיחסיו עם אגודה המוגדרת בעצמה כבת רשות."

 

זכויות בני רשות בנחלות חקלאיות זהות לאלו של חוכרים לדורות לעניין ממ"י

 

נציין כי "בפרשת בלוך" הנדונה הבהיר מינהל מקרקעי ישראל את עמדתו המשקפת את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לפיה זכויות "בני רשות" בנחלות חקלאיות במקרקעי ישראל זהות לאלו של "חוכרים לדורות" בכל הקשור להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי מינהל מקרקעי ישראל.

 

ממ"י דבק בעמדתו זו לפחות פעם נוספת במסגרת בג"צ "קו עימות צפון" (בג"צ 10695/05), קיבוץ משגב ואח' נגד מועצת מקרקעי ישראל ומינהל מקרקעי ישראל.