הרחבות בדרך של בניה מרוכזת עפ"י החלטה 959
 

 

הרחבות בדרך של בניה מרוכזת עפ"י החלטה 959

בועז מקלר, רו"ח

 

 

לאחרונה הוצאה ע"י גב' שולה בן צבי מנהלת האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל ההנחיה הבאה הדנה ב"הרחבות מושבים שונים-בנייה מרוכזת במסגרת ההחלטה 959 של מועצת מקרקעי ישראל והוראת אגף 101":

 

"המינהל לא יאשר לישוב בתחומו נבנית שכונת הרחבה, לחתום על הסכם עם קבלו הבונה ו/או המפתח את השטח לקבלת תקבולים כלשהם מהקבלן.

 

העובדה שהמינהל גובה עבור הקצאת מגרשי ההרחבה את השיעור המלא של דמי החכירה המהוונים, אינה יוצרת לישוב זכות לקבל כספים בגין שטח ששונה ייעודו והושב למינהל לשם הקצאתו.

 

קיומה של ועדת הקבלה באה לעזור לישוב לשמור על הקהילה שבו, ואין בה משום מתן זכויות כלשהן בשטח ההרחבה שייעודו שונה למגורים.

 

לפיכך, ישוב יוכל לבצע בניה מרוכזת עפ"י הכללים שנקבעו בהחלטת הנהלה 1320 בלבד, ללא כל גביה של כספים נוספים מעבר לעלויות הפיתוח לאחר שאושרו במינהל, ובתנאי כי הפיתוח בוצע ע"י הישוב או מי מטעמו.

 

קיימת אופציה לשדרג תשתיות בישוב הישן בכללים שנקבעו בהחלטת ההנהלה 1320, אולם אופציה זו אינה מאפשרת קבלת כספים ללא מטרה יעודה שגם תבוצע בפועל".

 

לעניין החלטת הנהלה 1320 מיום 25.2.05 הדנה "בבניה מרוכזת בישובים קהילתיים ובהרחבות ישובים חקלאיים" ראו מאמרנו מיום 20.3.2005 "כללים חדשים להרחבה בדרך של בניה מרוכזת".

 

נציין כי חוסר הבהירות בקשר לגביית כספים לשדרוג המחנה הישן, כתחליף להיטל ההשבחה שלא מוטל על מקרקעי המדינה, מהווה מכשול משמעותי הפוגע בכדאיות ביצוע הרחבות לפי החלטה 959 בעיקר באזורי העדיפות הלאומית.

 

אנו פועלים יחד עם גורמי התיישבות נוספים להסרת המכשול ע"י קבלת החלטה מתאימה, ונשמח לעדכן אתכם בנושא מיד כשיתקבלו החלטות.