מועד אחרון לביצוע עסקאות לפי החלטות 717,727,737

מועד אחרון לביצוע עסקאות לפי החלטות 717,727,737נובמבר, 2006

 

מועד אחרון לביצוע עסקאות לפי החלטות 717,727,737

בועז מקלר, רו"ח

 

 

כללי

 

בעקבות החלטת בג"צ הקרקעות 244/00 ובג"צ העתירות כנגד הוראת המעבר 10934/02 קבעו החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1065, 1063, 1040, 1003, 972 מועד אחרון לביצוע הקצאת קרקע להלן פירוט המועד האחרון לביצוע כל אחת מסוגי ההקצאות.

 

הרחבות לפי 737

 

באזור עדיפות לאומית א' קו העימות ומתחם התפר עד 5.2.2007  -  נציין כי המועד המקורי שנקבע בהחלטה 972 - 30.6.2006 הוארך בעקבות פס"ד של בית המשפט העליון (בג"צ 10934/02) מיום 10.5.2004 אשר דחה את כל העתירות שהוגשו כנגד הוראות המעבר, בתקופת הזמן ממועד אישור החלטה 972 כדין ע"י שר האוצר - 2.10.2003 ועד מועד מתן פסק הדין קרי 7 חודשים ושמונה ימים.

 

לפיכך המועד האחרון לביצוע עסקאות אלו אשר נקבע בהחלטה 1003 הוא 5.2.2007.

 

נדגיש כי באזורי עדיפות לאומית א', קו העימות ומתחם התפר לא נדרשת הגשת בקשה לביצוע עסקה במועד מוקדם (30.11.2006) במגרשים שתמורתם מיועדת להחזר חובות כפי שנדרש באזורים אחרים עפ"י החלטות מועצה מאוחרות (1065,1063).

 

למרות האמור לעיל ובניגוד מפורש להחלטות המועצה הונחו האזורים ע"י הנהלת האגף החקלאי לדרוש הגשת בקשות לביצוע עסקה באזורי עדיפות א', קו העימות ומתחם התפר עד 5.1.2007.

 

הקצאות מגרשים שתמורתם מיועדת להחזר חובות ע"פ פסק משקם - מועד אחרון לביצוע עסקה 31.12.2006 בתנאי שתוגש בקשה לביצוע עסקה עד 30.11.2006 (החלטה 1065).

 

נציין כי מתן ארכה מיוחדת לביצוע הסדרי נושים נתמכה ע"י בג"צ הוראת המעבר (10934/02) אשר קבע "בנסיבות אלה כשהסתמכותם של הנושים הנה הסתמכות סבירה סביר היה לתת העדפה לעסקאות אשר חלים עליהם הסדרי נושים".

הקצאת מגרשים במקרים אחרים - מועד אחרון לביצוע העסקאות ב 31.12.2006 ובלבד שהוגשה בקשה לביצוע עסקה עד 8.8.2005 (החלטה 1065)

 

 

עסקאות שינוי ייעוד לפי החלטות 717,727

 

עפ"י החלטה 1065 ניתן לבצע עסקאות העומדות בתנאי הוראות המעבר עד 31.12.2006 ובלבד שהבקשה לביצוע העסקה הוגשה עד 10.4.2005.

 

ביצוע עסקה

"ביצוע עסקה" על פי הוראות המעבר הינו חתימה על חוזה הפיתוח לאחר תשלום כספי כאשר באחריות בעל הזכויות להמציא למינהל את כל האישורים הנדרשים על פי נוהלי המינהל לביצוע העסקה.

 

 

הארכת מועדים

 

כפי שידוע הוארכו המועדים למכירת מגרשים לכיסוי חובות באזורי המרכז לאחר בג"צ העתירות פעמיים מ 10.5.2005 (החלטה 1003) ועד 31.12.2005 (החלטה 1040) ומ 31.12.2005 ועד 31.12.2006 (החלטה 1065) קרי הארכה מצטברת של 18 חודשים  ועשרים ואחד יום.

 

מסיבה זו בלבד נדרשת הארכת מועדים לישובי אזורי עדיפות א' קו העימות ומתחם התפר עד 26.8.2008.

 

עקב המלחמה בצפון הוגשה פניה ליועץ המשפטי לממשלה להארכת מועד של הוראות המעבר לכל הישובים שנפגעו במלחמה.

 

אנו נעדכן אתכם בכל התפתחות בנושא הארכת המועדים.

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר