שינויים באזורי עדיפות וביצוע עסקאות מקרקעין לתעסוקה

 
שינויים באזורי עדיפות וביצוע עסקאות מקרקעין לתעסוקה


יוני 2006

 

שינויים באזורי עדיפות וביצוע עסקאות מקרקעין לתעסוקה

מאת: בועז מקלר, רואה חשבון

 

 

ב-15/07/2006 יפוג תוקף צווי העידוד הקובעים תחומי אזורי עדיפות א' וב'  בהם נקבעים שיעורי דמי חכירה מופחתים להקצאת קרקעות לתעסוקה ( תעשייה, תיירות) .

 

חובה על כל מי שנמצא בשלבים סופיים של ביצוע עסקת הקצאת מקרקעין לתעסוקה  לבחון את השינויים הצפויים בהגדרת העדיפות באזור בו הוא נמצא ולפעול בהתאם.

 

 

במקומות בהם צפויה הורדת דרגת סיווג אזור העדיפות הלאומית יש לזרז ביצוע העסקה עד 14/07/2006 ולכל הפחות להגעה לאישור העסקה בהנהלת המינהל עד מועד זה.

 

מקומות בהם צפויה העלאת דרגת סיווג אזור העדיפות הלאומית יש לוודא כי אישור העסקה בהנהלת המינהל יינתן לאחר כניסת דרגת הסיווג החדשה לתוקף.

 

תשומת לב מיוחדת לביצוע עסקאות מקרקעין לתיירות ובמיוחד לקיט כפרי (צימרים).

 

 

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר