הארכת המועד למכירת מגרשים לכיסוי חובות עד 31.12.2006

הארכת המועד למכירת מגרשים לכיסוי חובות עד 31.12.2006


בנובמבר, 2005

מאת: בועז מקלר, רואה חשבון

 

 

החלטת המועצה – 27.7.2005

 

  1. בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.7.05 הוחלט לפנות ליועץ המשפטי לממשלה לקבלת עמדתו בקשר להחלטה שעמדתה להתקבל לעניין הארכת המועד להוראות המעבר להחלטה 737, על פי סעיף א(4) להחלטה 972 לביצוע עסקאות למכירת מגרשים שתמורתם מיועדת לכיסוי חובות על פי פסק משקם שניתן עד 31.3.99.

 

עמדתו החיובית של היועץ המשפטי לממשלה

 

  1. לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה בחן פניות רבות שהופנו אליו, ובמיוחד את פניית המינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ, ולאחר דיון שהתקיים בנושא ב- 9.11.05 בו הציג מר חיים בהומי, מנכ"ל המינהלה להסדרים במגזר החקלאי את עמדת המינהלה להסדרים קבע היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו החיובית לפיה ניתן להאריך המועד האחרון עד 31.12.2006.

 

  1. היועץ המשפטי לממשלה סבור כי  "אין מניעה להאריך את המועד לביצוע עסקאות לפי סעיף א'4 להוראות המעבר בשנה נוספת, ובתנאי ש- 100% מהתמורות בעסקאות שיחתמו, בניכוי הוצאות הפיתוח, יועברו ישירות לנושים לפי פסקי המשם.

    תנאי זה משקף את הטעם שביסוד ההארכה, היינו האפשרות להסדיר את החובות ולהבטיח את אינטרס ההסתמכות של הנושים. כמו כן, סבור היועץ המשפטי לממשלה כי על מועצת מקרקעי ישראל לקבוע מפורשות בהחלטת ההארכה כי לא ינתנו הארכות נוספות לעניין זה."

 

  1. אנו פועלים לקבלת החלטה מיידית של מועצת מקרקעי ישראל לרבות בדרך של משאל טלפוני שיאפשר למינהל מקרקעי ישראל לפעול לשיווק המגרשים העומדים בקריטריונים שלעיל.

 

  1. נציין כי בישובי איזורי עדיפות א', קו העימות ומתחם התפר ניתן לבצע עסקאות עפ"י החלטה 737 העומדות בקריטריונים שנקבעו בהוראת המעבר (972) עד 5.2.2007 על פי החלטות מועצה שניתנו (1003) ללא קשר להארכה הנדונה בחוזר זה.

 

למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר