החלטת מ.מ.י. להארכת הוראות מעבר 717,727,737


בועז מקלר, רו"ח, 8.5.2005


בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.5.2005 הוחלט לקבל את הצעתו מר יוסי ישי מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח  הכפר ולהאריך את המועד האחרון לביצוע עסקאות על פי החלטה 737  למגרשים בהרחבות בקיבוצים ובמושבים שתמורת מכירתם מיועדת לכיסוי חובות על פי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב -1992 –עד 1.01.2006 ראו מאמרנו מיום 25.04.2005

 

להצעתו של מר יוסי ישי התנגדו גורמים במינהל מקרקעי ישראל ולפיכך יש לשבח את חברי המועצה על החלטתם ולהודות במיוחד למר נחום איצקוביץ ראש מועצה האזורית עמק חפר ולמר איתן ברושי ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל.

 

כמו כן הוחלט בישיבת מועצת מקרקעי ישראל להאריך את המועד לביצוע עסקאות על פי החלטות 727, 717  אשר בקשות לביצוען התקבלו במינהל עד 10.04.05 עד ל-1.01.06.