תשלום לסוכנות היהודית אינו חייב במס רכישה
בועז מקלר, שלמה פיג'ו, רו"ח - 16.11.2003
מינהל מקרקעי ישראל דורש מחוכרים הנמצאים בחוזה משבצת משולש לקבל הסכמה הסוכנות היהודית לכול שינוי ייעוד וגריעת שטח מהמשבצת.

הסוכנות היהודית דורשת על פי רוב דמי הסכמה בשיעור של כ-10% משווי המקרקעין (ראו מאמרנו בנושא מיום 13.9.01 "דרישות הסוכנות היהודית מהאגודות בעת שינוי ייעוד").

עמדתה של הסוכנות השנויה במחלוקת היא שיש לה זכויות והשקעות בשטחי המשבצת החקלאית.

המדינה דוחה טענה זו של הסוכנות מכול וכול ומנהלת כנגד הסוכנות מאבק משפטי (בג"צ 738/99 הסוכנות היהודית לארץ ישראל נגד מינהל מקרקעי ישראל).

בכדי לעגן את טענתה על זכויותיה בקרקע, החלה הסוכנות היהודית לדווח לאחרונה על דמי ההסכמה שהיא גובה, כתמורה ממכירת זכויותיה במקרקעי המדינה, דיווח שלא נהגה בעבר בטרם פנתה להליכים משפטיים נגד המדינה.

רשויות המס הוציאו שומות בהתאם לדיווחי הסוכנות.

מאחר והוצאת השומות על ידי שלטונות מיסוי מקרקעין מנוגדת לעמדת המדינה פנינו ליועץ המשפטי לממשלה שיבחן הנושא וישקול הוצאת הנחיות מתאימות לשלטונות מיסוי המקרקעין.

בעקבות פנייתנו נעשה בירור עם נציבות מס הכנסה והסתבר כי במספר לשכות מיסוי מקרקעין לא הייתה מודעות מספקת להליך המתנהל בין המדינה לבין הסוכנות היהודית.

בימים אלה מופצת הנחיה לכול לשכות מיסוי מקרקעין ובמסגרתה הם מונחים, במקרים הרלוונטיים, שלא לראות בסוכנות היהודית כבעלת זכויות במקרקעין.

משמעותה המעשית של הנחיה זו היא ביטול שומות מס הרכישה שהוצאו לחוכרים אשר שילמו דמי הסכמה לסוכנות.