רו"ח בועז מקלר: להשהות מידית החלטות מהותיות בקיבוצים ובמושבים עד קבלת החלטה במועצת מקרקעי ישראל על הזכויות בחלקת המגורים
10/4/2003
שד' שאול המלך 8, ת"א 61400
טלפון: 6929915 03
פקס: 692993603
E-mail: IFF@IFF.CO.IL
קיבוצים ומושבים שיבצעו צעדים כעת עלולים לגרום לעצמם נזק בלתי הפיך וארוך טווח
בחדשים האחרונים מתנהל מו"מ בין נציגי המגזר החקלאי להנהלת מינהל מקרקעי ישראל בקשר לעיגון זכויות חוכרי הנחלות, קיבוצים ומושבים, בחלקת המגורים. ההסכמות שהתגבשו בין הצדדים יתורגמו להחלטת מועצת מקרקעי ישראל אשר תדון בקרוב.

לדברי רו"ח בועז מקלר, להחלטות צפויות השלכות מרחיקות לכת על הנושאים העיקריים בהם עוסק המגזר החקלאי והן יקבעו סדר יום חדש הדורש הערכות יסודית ומעמיקה.

על הנושאים העיקריים עמם מתמודדים הקיבוצים כגון: שיוך דירות, הפיכת קיבוץ למושב עובדים, קליטת חברים חדשים, הפרטות ותיאגוד יהיו השלכות מרחיקות לכת במציאות החדשה שתיווצר.
לכן מומלץ לקיבוצים ולמושבים להשהות מיידית החלטות ו/או פעולות שתוצאותיהן בלתי הפיכות ועלולות לפגוע בזכויות הקיבוצים, המושבים וחבריהם. קבלת החלטות כעת עלולה לגרום לנזק ארוך טווח לקיבוצים ולחבריהם, אומר רו"ח בועז מקלר.