עיגון זכויות חוכרי הנחלות בחלקת המגורים
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
עיגון זכויות חוכרי הנחלות בחלקת המגורים
בועז מקלר, רואה חשבון, 8.4.2003
בחדשים האחרונים מתנהל מו"מ בין נציגי המגזר החקלאי להנהלת מינהל מקרקעי ישראל בקשר לעיגון זכויות חוכרי הנחלות, קיבוצים ומושבים, בחלקת המגורים.

ההסכמות שהתגבשו בין הצדדים יתורגמו להחלטת מועצת מקרקעי ישראל אשר תדון בקרוב.

להחלטות צפויות השלכות מרחיקות לכת על הנושאים העיקריים בהם עוסק המגזר החקלאי והן יקבעו סדר יום חדש הדורש הערכות יסודית ומעמיקה.

על הנושאים העיקריים עמם מתמודדים הקיבוצים כגון: שיוך דירות, הפיכת קיבוץ למושב עובדים, הפרטות ותיאגוד יהיו השלכות מרחיקות לכת במציאות החדשה שתיווצר.

יש לשקול להשהות מיידית החלטות ו/או פעולות שתוצאותיהן בלתי הפיכות ועלולות לפגוע בזכויות הקיבוצים, המושבים וחבריהם.