רו"ח בועז מקלר, במכתב לשר אהוד אולמרט, יו"ר מועצת מקרקעי ישראל: הקמת 3,000 יחידות דיור בהיקף כספי של מיליארדי שקל מעוכבת ללא סיבה
7/4/2003
שד' שאול המלך 8, ת"א 61400
טלפון: 6929915 03
פקס: 692993603
E-mail: IFF@IFF.CO.IL
רו"ח בועז מקלר מבקש מהשר אולמרט להביא בהקדם את מסקנות ועדת ניסים לאישור מועצת מקרקעי ישראל על מנת לחדש את תנופת הבניה בהתיישבות
מנהל יחידת המיסוי הבינמושבית, רו"ח בועז מקלר, פנה לשר אהוד אולמרט, המשמש יו"ר מועצת מקרקעי ישראל, בבקשה שיפעל לאימוץ מסקנות ועדת ניסים במועצת מקרקעי ישראל. הועדה הציבורית, בראשות השר לשעבר משה ניסים, הגישה כבר לפני חודשיים המלצות לאפשר שיווק מגרשים חקלאיים שתמורתם מיועדת לכיסוי חובות ואשר עומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי היועץ המשפטי לממשלה כבר לפני ארבע שנים.

לדברי רו"ח בועז מקלר, למרות שעברו כחודשיים מהמלצת ועדת ניסים שקיבלה את סמכותה לעניין זה מבג"צ הקרקעות, למרות המצב הכלכלי הקשה במשק, למרות המשבר בענף המקרקעין, לא נעשה דבר בקשר להמלצה המאפשרת שיווק מיידי של אלפי מגרשים.

רו"ח מקלר אומר שבג"צ קבע בהחלטתו, בסוף חודש אוגוסט, שמועצת מקרקעי ישראל היא הגוף המתאים לקבוע את הוראות המעבר לשינוי יעוד קרקע חקלאית והרחבת הישובים ונתן גושפנקא לקבלת החלטות במועצה. אין כל סיבה שלא לקבל כעת החלטה ולשים קץ למצב של אי הודאות השורר בשוק הנדל"ן שנים רבות.

להערכת רו"ח מקלר, כתוצאה מאי קבלת החלטה, הקמתן של 3,000 יחידות דיור בהיקף כספי של מיליארדי שקל מעוכבת. כל יום שעובר ללא החלטה מגביר את הנזק הכלכלי לישובים. מעבר לכך, לעולם לא נדע מהו הנזק האמיתי שנגרם למימוש היעדים הלאומיים של פיזור האוכלוסין וחיזוק ההתיישבות בשל הקשיים המוערמים על הישובים ובשל אי יכולתם לקלוט מתיישבים חדשים.

רו"ח מקלר מבקש מהשר אולמרט לפעול בהקדם האפשרי בתוקף סמכותו להסיר את מחדל שיווק המגרשים בהרחבות ולקבל החלטה מידית במועצת מקרקעי ישראל המאמצת את המלצת ועדת ניסים.