הזמנה לפורום רכזי משק אזורי בנושא: שיוך ב-6.3 במפעלי העמק
25.2.2003

טלפון: 03-6925466
פקס: 03-6925295
marsha@tkz.co.il
לרכז המשק ומנהל כלכלי
שלום רב,
הנך מוזמן לפורום רכזי משק אזורי שיערך ביום ה' 6 למרץ 2003 שעה 08:00 במפעלי העמק.
בתהליכי ההתאמה והשינוי המתגבשים בקיבוצים נושא השיוך אמור לתפוס מקום מרכזי כגורם מאזן לתפיסה הדיפרנציאלית.

ברבים מקיבוצי האזור אנו נמצאים בתחילת הדרך לגיבוש תפיסה כוללת לפיה נוכל להחליט את מה, איך ולמי לשייך.
במפגש זה נשמע ונדון בארבע גישות לשיוך. אנו מזמינים אותך לבוא להקשיב ולחוות דעה. הזמן חברים נוספים מקיבוצך העוסקים בנושא.
סדר היום:
08:00 – 08:15 כינוס כיבוד קל ושיחות קטנות.
08:15 – 10:00 ארבע גישות לשיוך:
שיוך דירות לפי החלטה 751 וההתפתחויות הצפויות בעקבות החלטת הממשלה לאמץ את דו"ח ועדת מילגרום – עו"ד צפריר בן אור
שיוך נחלות – רו"ח בועז מקלר
שיוך נכסי יצור+ דירות +בטחון סוציאלי +החוב - טל ישועה
שיוך במחשבה אחרת – עו"ד כרמית דורון
10:00 – 10:15 הפסקה וכיבוד קל
10:15 – 12:00 דיון פתוח על ארבע הגישות לשיוך עם הדוברים שהציגו אותן.
נשמח לראותך במפגש
בברכה
משה כ"ץ 052-2463347
מייקל לניר 052-2463336
רכזי האזור התנועה הקיבוצית