חתימה על הסכם לשיווק עצמי של מגרשים בהרחבה
בועז מקלר - רואה חשבון, 24.10.2002
1. עד להחלטת מועצת מקרקעי ישראל בענין הוראות מעבר חדשות להחלטה 737 ימשיכו לעמוד בתוקפן הוראות המעבר שבדוח מילגרום במתכונת שנקבעה בהחלטת בג"צ מיום 14.11.01.

2. ההמלצות להוראות המעבר החדשות פורסמו ב – 17.10.2002 אך טרם נקבע מועד לדיון במועצת מקרקעי ישראל.

3. על-פי ההמלצות לא יתאפשר שיווק עצמי של מגרשי הרחבה על פי סעיף 10 (ג) להחלטה 737 שהם 27% מסך המגרשים שטרם שווקו (28%,29% באזורי עדיפות א, ב).

4. על-פי המצב השריר וקיים עד קבלת ההחלטות החדשות ניתן לפעול על פי הוראות אגף חקלאי 51 (כ"ב) ולחתום על הסכם לשיווק עצמי של מגרשים. הסכם זה יבטיח לאגודה את זכויותיה בקשר למגרשים השייכים לה אותם תוכל לשווק ללא מגבלת זמן.
5. אנו ממליצים לכל אגודה העומדת בקריטריונים שנקבעו לפעול בדחיפות ולעשות את כל המאמצים כדי לחתום על הסכם עם מנהל מקרקעי ישראל על פי סעיף 10 (ג) להחלטה 737. הסכם זה יבטיח את מכירת כל מגרשי האגודה וגביית מלא התמורה משיווקם ללא מגבלת זמן.