הוראות המעבר להרחבות בישובי הצפון
 

הוראות המעבר להרחבות בישובי הצפון

בועז מקלר, רו"ח

                                                                      

 

  1. המועד האחרון לביצוע עסקאות בהרחבות מושבים וקיבוצים לפי החלטה 737, טרם המלחמה בצפון, באזור עדיפות א' ובקו עימות צפון נקבע ל- 5.2.2007. זאת עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל העוסקת בהוראות המעבר בעקבות בג"צ הקרקעות החלטות - 972, 1003.

 

  1. לאור  פניית שר החקלאות מר שלום שמחון ליועץ המשפטי לממשלה מיום 4/9/06 לארכת מועדים לביצוע עסקאות להחלטות 737,972,1065 ניתנה הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מר מני מזוז, מיום 28.12.06 לפיה "אין להתעלם מהשלכות המערכה אשר התחוללה בצפון בקיץ 2006, אשר פגעה ביכולתם של היישובים החקלאיים בצפון להשלים את ביצוע העסקאות במועד הנקוב. השפעת של האירועים בצפון חורגת מטבע הדברים מתקופת המלחמה בפועל."

 

לפיכך המליץ היועץ המשפטי להאריך המועד לביצוע עסקאות הרחבה בישובי הצפון לפי החלטה 737 בשישה חודשים נוספים.

 

  1. בפועל התכנסה מועצת מקרקעי ישראל לאשר הארכת המועדים ע"פ המלצת היועץ המשפטי לממשלה רק ביום 27.3.07(!) אולם ההחלטה 1102 נכנסה לתוקפה רק ביום 16.05.07(!) – המועד בו חתם עליה שר האוצר.  

 

  1. יוצא כי ההחלטה נכנסה לתוקפה רק שבועיים בלבד טרם נסתיים המועד להגשת הבקשות על פיה ב- 30.5.2007. זמן קצר זה – שבועיים בלבד!! במקום שישה חודשים עפ"י המלצת היועץ המשפטי לממשלה!!

 

  1. לאור האמור לעיל הועברה בקשה לשר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל מר זאב בוים לתקן את ההחלטה ולהאריך את המועד, כך שממועד כניסת ההחלטה לתוקף תינתן ליישובים שישה חודשים בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה לביצוע עסקאות הרחבה למגורים עפ"י החלטה 737.  אנו מצפים כי בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה תענה הבקשה בחיוב.