הדיווח למס הכנסה על יזמויות עסקיות של חברי קיבוץ
 


 

 

הדיווח למס הכנסה על יזמויות עסקיות של חברי קיבוץ

בועז מקלר רואה חשבון, 27.4.2006

 

 

לאור השינויים המתחוללים באופן התפרנסות חברים בקיבוצים הוצאה הנחיה על ידי מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים בנוגע לדיווח לרשויות מס הכנסה על יזמויות עסקיות של חברי קיבוץ.

 

נוסח ההנחיה מיום 22 ספטמבר, 2005 הוא:

 

מסיבות כלכליות ואישיות מתפתחת בקיבוצים מגמה של הקמת עסקים קטנים ע"י חברי הקיבוצים.

 

השאלה המתעוררת היא מה המבנה הארגוני והחוקי המועדף של עסק שיזם ומפעיל חבר קיבוץ.

 

הבעיה המרכזית שמדובר בחבר קיבוץ שלא ברור מעמדו המשפטי לעניין חבות במס נוכח סעיף 57 לפקודה הקובע כי הקיבוץ ישלם את המס בסכום השווה לסך כל המס שחבריו חייבים לשלם.

 

אמנם בפרקטיקה כאשר לחבר קיבוץ הכנסה ממקור שהקיבוץ אינו יודע, החבר פותח תיק במס-הכנסה ומשלם מס על פי הסדר מיוחד.

 

קיבוץ דיפרנציאלי עורך חישוב מס פרטני לכל חבר בנפרד "בהתאם להכנסתו" ומשלם את המס עבור כל החברים.

 

לאור האמור לעיל חבר בקיבוץ דיפרנציאלי המקים עסק חייב לפתוח תיק על שמו ואת התוצאה העסקית להעביר לתיק הקיבוץ, חישוב המס יעשה בתיק הקיבוץ והמס ישולם ע"י הקיבוץ.

 

אחריות כלפי גורמים חיצוניים, כגון ניהול ספרים, דיווחים למע"מ תהיה על הקיבוץ, אולם אי עמידה בהוראות החוק תחול רק על העסק של החבר ולא תשליך על הקיבוץ כולו.

 

פעולה כמתואר לעיל עונה הן על האמור בסעיף 57 לפקודה והן לוקחת בחשבון את מעמדו של החבר כלפי גורמים חיצוניים לקיבוץ.

 

על פי נוסח ההנחיה חבר בקיבוץ מתחדש המקים עסק חייב לפתוח תיק על שמו ואת התוצאה העסקית להעביר לתיק הקיבוץ.

 

לדעתנו אין חובה ע"פ הוראות הדין לפעול באופן זה אם כי ההנחיה מאפשרת דרך פעולה כאמור ולפיכך כל קיבוץ מתחדש יכול לבחור את דרך הפעולה הרצויה על ידו ביחס להכנסת החברים, כלומר האם להעביר את תוצאת הפעילות העסקית של החבר לדוח הקיבוץ או שלא להתחשב בתוצאות הפעילות של החבר בחישוב המס של הקיבוץ.

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר