הסכם פיתוח לעומת חוזה חכירה לדורות

בועז מקלר רו"ח, שרון בכר עו"ד