הסדרת הדיווח לרשויות המס על שיוך דירות לחברים
 

23.5.2012

הסדרת הדיווח לרשויות המס על שיוך דירות לחברים

בועז מקלר, רואה חשבון

 

שיוך דירות לחברים בקיבוץ או במושב השיתופי (חוזי ו/או קנייני) הינה חלוקת זכויות בהתאם לחוזה החכירה של הקיבוץ אשר לדעתנו אינה מחויבת במס לפי חוק מיסוי מקרקעין. עם זאת עמדת רשות המיסים היא כי מדובר באירוע מם המחייב בתשלום מס שבח ומס רכישה.

 

נוכח ניסיוננו המצטבר בעשרות קיבוצים ומושבים שיתופיים שביצעו את תהליך שיוך הדירות (חוזי ו/או קנייני) ניתן לומר כי בפועל ניתן להגיע להסדרים מתאימים ומוסכמים עם רשויות המס בקשר להסדרי המס הנדרשים בהליך השיוך, הן בשיוך חוזי והן בשיוך קנייני.

 

הסדרת הדיווח לרשויות המס עוד בשלב ההליך החוזי מעניקה לקיבוץ ולחבריו בין השאר את היתרונות הבאים:

א.      הסדרת היבטי המס טרם ביצוע עסקאות בדירות המגורים המשויכות על ידי חברים ו/או יורשיהם הקובעים תג מחיר בשוק החופשי לנכס המשויך.

ב.      הסרת אי וודאות הקיימת בעניין החבויות הצפויות בהליך כבר בשלב הנוכחי כך שאין צורך להותיר את ההתחשבנות הכספית הנובעת מעלויות המס לעתיד - אשר עלולה לגרור התמודדות עם יורשים ואחרים.

ג.       הפחתת נטל מס משמעותי במקרה של הורשה.

ד.      חסכון אפשרי בהיטל השבחה העלול להיות מוטל לאחר כניסת התב"ע החדשה לתוקף.

ה.      מילוי דרישות מינהל מקרקעי ישראל לאישורי מיסוי מקרקעין בהמשך התהליך.