הצעת חוק לעידוד ההתיישבות בקו עימות גזרת הלבנון ובעוטף עזה
 

הצעת חוק לעידוד ההתיישבות בקו עימות גזרת הלבנון ובעוטף עזה

בועז מקלר, רו"ח

 

16.7.2008

 

 

על פי החלטת ועדת הכלכלה בראשות ח"כ גלעד ארדן מיום 7.11.2007 ובמטרה לעודד את ההתיישבות ביישובים החקלאיים באזורי קו עימות גזרת לבנון ועוטף עזה, כגורם חלוצי, ביטחוני וחברתי, הגישו חברי הכנסת גלעד ארדן  ואורית נוקד הצעת חוק לעידוד ההתיישבות בקו עימות גזרת לבנון ועוטף עזה, התשס"ח – 2008.

 

הצעת החוק

 

עפ"י הצעת החוק, בהרחבת יישובים בקו עימות גזרת לבנון ועוטף עזה, יהיה זכאי היישוב החקלאי (בהגדרתו בחוק) לגבות כספים מהמתיישבים לכל אחת מהמטרות הבאות:

 

א.                  חיזוק היישוב

ב.                  שדרוג תשתיות

ג.                    החזר חובות

 

כמו כן המתיישבים בהרחבות היישובים בקו עימות גזרת לבנון ובעוטף עזה יהיו פטורים מתשלום דמי חכירה מהוונים והם יחשבו כמי ששילמו 91% דמי חכירה מהוונים משווי המגרש.

 

תחולתו של החוק  המוצע 45 יום מיום פרסומו.

 

רקע ודברי הסבר

 

"בעקבות אישור היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, עו"ד אליקים רובינשטיין, ובהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 888, ניתן היה לגבות כספים בשיווק מגרשים בהרחבות ביישובי קו עימות צפון. גבייה זו, הותרה רק לצורך פירעון חובות האגודה ו/או לצורך חיזוקו של היישוב.

 

החלטה זו הביאה במישרין לתנופת התיישבות ביישובי קו העימות בצפון. בשלוש השנים האחרונות הוקצו ביישובי קו עימות צפון מעל 1,500 מגרשים בעוד מינהל מקרקעי ישראל נכשל בשיווקם של יתר המגרשים שבאזור הצפון ושאינם באזור קו עימות צפון.

 

הכספים הנגבים בשיווק המגרשים לחיזוק היישוב נועדים בראש ובראשונה לתיקון עיוות כלכלי בחוק תכנון ובנייה אשר אינו מאפשר גביית היטל השבחה על מגרשים אלו.

 

ההגירה השלילית מהנגב ומהגליל והכישלון השיווקי של מינהל מקרקעי ישראל דורשים צעדים מיידיים ויעילים לעידוד חבלי הארץ הללו.

 

נוכח הצלחתו של מודל החלטת הממשלה 888 ומאחר שההחלטה פקעה ביום 1.5.2008 (ניסן-התשס"ח), מוצע, לעגנו בחוק כדי ליצור מדיניות עידוד התיישבות יעילה וקבועה באזורי גזרת הלבנון ועוטף עזה."