מצגת בעקבות דיון שנערך בכנסת: תוכנית חירום לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל
 
 

 

 

מצגת בעקבות דיון שנערך בכנסת: תוכנית חירום לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל

 

רו"ח בועז מקלר, 1.5.2008