התיישנות חובות דמי חכירה למינהל מקרקעי ישראל
 

                                                                                                                                                                ספטמבר 2007

                               

התיישנות חובות דמי חכירה למינהל מקרקעי ישראל

בועז מקלר, רואה חשבון

 

 

1.                   בשנה האחרונה נשלחו ממינהל מקרקעי ישראל התראות על חובות הכוללים בין השאר חובות שהתיישנו. בעקבות ­­­­­­­­­­­­­­ההתראות נוהל מו"מ עם ממ"י על הסדר חוב ובחלק מהמקרים אף נחתם הסכם אשר כלל את החוב שהתיישן.

 

אנו מזהירים חוכרים העומדים לפני הסדר חובות להימנע מהסכם שהינו בלתי הפיך ועלול להסב נזקים בסכומים משמעותיים - ללא בדיקה נוספת ומקיפה.

 

2.                   הפעילות הקדחתנית לגביית דמי חכירה נעשתה בעקבות החלטת הנהלת המינהל מס' 1351 מיום 23.3.05 שבה נקבע בין היתר: "שלא יינתן שירות לאגודה אשר יש לה חוב דמי חכירה או שלא חתמה על חוזה משבצת, בכל אותם תחומים שאינם בעלי צורך קיומי להתנהלות החקלאית של היישוב..." וכי "תוגשנה כנגד האגודות בעלות חוב דמי חכירה תביעות משפטיות ופסקי דין ימומשו באמצעות הוצל"פ תוך עיקול חשבונות האגודה."

 

3.                   לעניין תביעות מינהל מקרקעי ישראל,  פעלנו והגבנו בשני מסלולים נפרדים:

 

א.      ישובי קו העימות ורמת הגולן

 

הוגשה באמצעות משרד עוה"ד רוגין שטראוס ואח', עתירה לבג"צ (בג"צ 10695/05 קיבוץ משגב עם ואח' מינהל מקרקעי ישראל) ובה טיעונים עובדתיים ומשפטיים לעניין מתן פטור מדמי חכירה שנתיים ליישובי קו עימות ורמת הגולן.

 

ב.      חוכרים אחרים

 

העלנו בין היתר הטענות הבאות:

 

·   על חלק ניכר מהחוב חלה התיישנות ע"פ חוק ההתיישנות, תשי"ח- 1958.

 

·   יש לבצע הסדר חוב באופן שוויוני לכולם קרי עפ"י יתרת החוב הצמוד בלבד.

 

·   בטרם ביצוע ההסדר חובתו של מינהל מקרקעי ישראל  לתקן שגיאות וטעויות שנעשו בחשבונות במהלך השנים.

 

 

4.                   מינהל מקרקעי ישראל פנה לחלק מהחוכרים על מנת להגיע עמם להסדר בעניין חובם. מבדיקות שערכנו, מצאנו כי בחלק מהמקרים מינהל מקרקעי ישראל הציע הסדר ו/או הגיע להסדר שאינו ממצה את כל זכויותיו של החוכר.

 

5.                   אנו ממליצים שלא למהר בעריכת הסדרי החוב מול מינהל מקרקעי ישראל לפני שתיערך בדיקה יסודית ומקיפה של החשבון לרבות בדיקת המסלול המועדף להחזר החוב.

 

6.                   בדיקת החשבונות לרבות בחירת מסלול ההסדר המועדף עשויה להקטין את החוב למינהל מקרקעי ישראל בסכומים משמעותיים.