קבלת אישור מיסים להמשך תהליך שיוך הדירות

  קבלת אישור מיסים להמשך תהליך שיוך הדירותאוקטובר 2006

 

קבלת אישור מיסים להמשך תהליך שיוך הדירות

בועז מקלר רו"ח   חן שחרור רו"ח עו"ד

 

 

החלטות מס' 692 ו- 751 של מועצת מקרקעי ישראל קובעות את התנאים להקצאת מגרשים לחברים בקיבוץ ובמושב השיתופי. (שיוך דירות)

 

עד מאי 2004 לא נדרשו אישורי מיסים כתנאי להקצאת מגרשי מגורים לחברים במושב השיתופי ובקיבוץ וזאת על פי  סיכום עם דב שטאוב מנהל מס שבח מקרקעין משנת 1994.

 

במאי 2004, יצאה הנחיה חדשה של  סגן נציב מס הכנסה ומנהל מיסוי מקרקעין דאז רו"ח אהרון אליהו לפיה שיוך הדירות מהוות אירוע  מס ויש לקבל אישורי מסים.

 

בעקבות ההנחיה מינהל מקרקעי ישראל החליט לדרוש אישורי מיסים כתנאי לתחילת התהליך וזאת במקום בסוף התהליך כפי שנדרש ע"י רשות המיסים.

 

מאחר ודרישת אישורי המיסים בתחילת התהליך עוד בטרם בוצעו שומות למגרשים הינה  בלתי סבירה ומעכבת  את תהליך שיוך דירות המגורים פנינו לרשות המיסים כדי שיבהירו עמדתם.

 

על פי סיכום עם רשות המיסים ניתנה הנחיה הקובעת כי לאחר שהקיבוץ ידווח לשלטונות מס שבח על ההחלטה לשיוך דירות יצרף לדיווח את רשימת החברים הזכאים לדירה יתקבל אישור מרשות המיסים כי הקיבוץ דיווח על מהלך השיוך לרשות המיסים ולאור האמור אין מניעה מבחינת רשות המיסים להמשך הליך שיוך הדירות. יחד עם זאת, מתבקש המינהל לעדכן את רשות המיסים  בשלב הסופי של כריתת הסכם החכירה עם החברים לצורך עריכת שומות המס.

 

עמדתנו על פי הסיכום עם רשות המיסים משנת 1994 היא כי הקיבוץ אינו חייב במיסוי מקרקעין בהליך שיוך הדירות. החבר חייב במס רכישה על סכום התשלום למינהל בלבד.

 

נציין כי רשות המיסים טרם גיבשה עמדתה הסופית ביחס ל"חבות המיסים" בהליך שיוך הדירות.

אולם מסתמנת מגמה לסיכום דומה לזה שהושג בשנת 1994 לפיו יחול מס רכישה בלבד על החבר.

 

נוכח דרישת אישורי המיסים מצד המינהל, כבר בתחילת הליך שיוך הדירות אנו ממליצים לקיבוצים הנאלצים להמציא אישורי מיסים, לדווח לשלטונות מיסוי מקרקעין על העברת הדירות במרוכז לכל החברים בהדגשה כי הדיווח נעשה למען הזהירות בלבד וכי אין מדובר בעסקת מקרקעין ולחילופין קיים פטור ממיסוי מקרקעין בהליך זה.

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר