תביעה להחזר דמי ביטוח לאומי ששולמו בייתר ע"י קיבוצים

 
תביעה להחזר דמי ביטוח לאומי ששולמו בייתר ע"י קיבוצים


הנדון: תביעה להחזר דמי ביטוח לאומי ששולמו בייתר ע"י קיבוצים

בועז מקלר, רואה חשבון   אבנר עופר, רואה חשבון

 

 

באפריל 1999 נכנס לתוקף תיקון 30 לחוק הביטוח הלאומי. ע"פ התיקון, הבסיס המינימלי לתשלום דמי ביטוח לעובד עלה מ-25% מהשכר הממוצע במשק (1,846 ₪) לשכר מינימום(3,585 ₪).

 

מטרת התיקון הייתה להבטיח לעובדים גמלאות מחליפות שכר על בסיס שכר המינימום אף אם המעסיקים הפרו את החוק ושילמו לעובדים שכר הנמוך משכר המינימום.

 

למרות שחוק שכר מינימום אינו חל ביחסים שבין הקיבוץ לחבריו ולמרות שהחלת התיקון על קיבוצים פגעה ביכולתם של הקיבוצים לספק את צרכי חבריהם (מדובר בהגדלת התשלומים לביטוח לאומי בהיקף של עשרות עד מאות אלפי ₪ לשנה לקיבוץ) החליט המוסד לביטוח לאומי להחיל את תיקון 30 גם על חברי קיבוצים.

 

במסגרת פעולותינו למיצוי זכויות של קיבוצים ומושבים שיתופיים, הוגשה לאחרונה תביעה משפטית ע"י עו"ד ד"ר מיכל שקד בשם קיבוצים ומושבים שיתופיים להחזר דמי ביטוח לאומי ששולמו בייתר.


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר