מושבים וקיבוצים שחויבו במס על עסקות קרקע עם הסוכנות יקבלו החזרים
האגף למיסוי מקרקעין במס הכנסה יחזיר תשלומי מס רכישה שגבה ממושבים וקיבוצים בשנים האחרונות על עסקות לרכישת קרקע מהסוכנות. ההחזר יבוצע בעקבות חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין, שהוגשה למס הכנסה.

מס הכנסה גבה את המס, בשיעור של %5, בגין תשלומים שהיישובים החקלאיים העבירו לסוכנות היהודית. מדובר ביישובים הקשורים בחוזים משולשים עם מינהל מקרקעי ישראל והסוכנות, שסייעה בהקמת היישוב.

התשלום לסוכנות נדון כמה שנים בבית המשפט העליון. בסוכנות טענו כי זו השקיעה מיליונים רבים בקרקע ולכן עליה לקבל החזר על כך - אם הקרקע תופשר וזכויות הבנייה עליה יימכרו. הסוכנות דרשה פיצוי בסך %4 משווי הקרקע המופשרת.

עמדת המדינה, כפי שהוצגה ב-99', היתה כי אין לסוכנות זכויות בקרקע, ולכן אינה רשאית לקבל תשלום מהיישובים או מהמדינה. בעקבות זאת קבלו מושבים וקיבוצים על כך שמס הכנסה גובה מס רכישה, על אף שהמדינה טוענת רשמית שלסוכנות אין זכויות בקרקע.

רו"ח בועז מקלר, המתמחה בנושאי הקרקעות במושבים, אמר כי המדינה פעלה כאן בשני קולות מנוגדים ובחוסר תיאום. לדבריו, היה על האגף למיסוי מקרקעין להפסיק את הגבייה כבר לפני כמה שנים.

במס הכנסה אמרו כי חוות הדעת המשפטית של הפרקליטות לא היתה חד משמעית. עם זאת, לאחר שהתקבלה הנחיית היועץ המשפטי, גיבשו במס הכנסה הנחיה למחוזות, שתצא בימים הקרובים. לפי ההנחיה, התשלום של המושבים לסוכנות לא ייחשב עסקה במקרקעין, אלא פירעון הלוואה על ההשקעות שניתנו בעבר, ולכן אין מקום לתשלום מס רכישה או תשלום אחר. במס הכנסה אמרו כי ההחזר הכספי למושבים ולקיבוצים שכבר שילמו אינו גדול.

תשלום לסוכנות היהודית אינו חייב במס רכישה , מאת רו"ח בועז מקלר