שיעורי דמי היוון חלקת המגורים בישוב חקלאי
 

17.4.2011

 

שיעורי דמי היוון חלקת המגורים בישוב חקלאי

בועז מקלר, רואה חשבון

 

 

להלן שיעורי דמי היוון חלקת המגורים ("דמי רכישה") לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1155 אשר החליפה את החלטה 979.

 

 

 

שיעור בתוספת מע"מ

 

מהות התשלום/ אזור עדיפות

אזורים שאינם אזורי עדיפות

ישובי קו עימות בגזרת לבנון, רמת הגולן ועוטף עזה

עדיפות לאומית א'

עדיפות לאומית ב'

בגין תשלום דמי חכירה על חלקת המגורים כתנאי להצטרפות להחלטה 979

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

בגין רכישת מלוא הזכויות למגורים (הקיימות והעתידיות) במגרש עליו יחידת הדיור המשויכת (כולל 3.75%)

33%

3.75%

12.82%

18.67%

בגין שיוך דירות - הגדלת ו/או מימוש זכויות הבניה במגרש המשויך מעבר לזכויות הבניה ששויכו

31%

0

9.61%

15.81%

בגין העברת זכויות בדירה ששויכה למשפחת חברים באגודה, שלא נרכשו בה מלוא הזכויות (הקיימות והעתידיות) (כולל 3.75%)

33%

3.75%

12.82%

18.67%

בגין השטח המיועד למגורים בשטח המחנה הגדול מחלקת המגורים.

91%

0

31%

51%

בגין הגדלת היקף הבניה, מעבר להיקף הבניה הבסיסי למגורים.

91%

0

31%

51%

 

אדגיש כי על פי עמדת מינהל מקרקעי ישראל ההחלטה אינה יוצאת אל הפועל כל עוד נמשך הדיון בבית המשפט העליון בעתירות אשר הוגשו כנגד ההחלטה.