שומות הפרשי דמי ביטוח לאומי וגמלאות לשנים 2000-2008
 

30.7.2012

 

שומות הפרשי דמי ביטוח לאומי וגמלאות לשנים 2000-2008

בועז מקלר רו"ח, אבנר עופר רו"ח

 

עפ"י דרישת המוסד לביטוח לאומי, מקיבוצים ומושבים שיתופיים הוגשו עד 31.12.2010 נתונים לצורך חישוב הפרש דמי ביטוח לאומי וגמלאות לשנים 2000-2008.

 

בימים אלו עורך המוסד לביטוח לאומי הדמיה של חישוב הפרשי דמי הביטוח ובכוונתו לזמן את המייצגים של הקיבוצים והמושבים השיתופיים להצגת חישוב ההפרשים ולדיון באופן חישוב ההפרשים.

 

לאחר שיתקבלו הערות המייצגים לחישוב, צפוי המוסד לביטוח לאומי לבצע חישוב הפרשי דמי ביטוח וגמלאות, לחובה או לזכות, בהתאם לפער בין הבסיס ששימש לתשלום מקדמות לבסיס המעודכן.

 

עמדת משרדנו, כפי שהוצגה בדוחות שהוגשו לביטוח לאומי עבור לקוחותינו, היא שאין, בין השאר, לקחת בחשבון בחישוב בסיס הקיבוץ את הכנסות הקיבוץ הפטורות מדמי ביטוח לאומי.

 

כמו כן, לעמדתנו כל עוד לא התקבלה פסיקת בית הדין הארצי לעבודה בנוגע לחיוב הקיבוץ בדמי ביטוח לפי רצפת שכר מינימום ובנוגע לחיוב דמי ביטוח עבור עובדי חוץ שלא עבדו במשק (סוג 05), אין לחייב בסכומים השנויים במחלוקת.

 

ראו הרחבה ופרוט בחוזרנו 41/2010 "הפרשי שומות דמי ביטוח לאומי", 77/2010 "הדרישה לחישובי הפרשי דמי ביטוח לאומי", 86/2010 "מועדי התיישנות חובות לביטוח לאומי", 107/2010 "תביעת דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר", 119/2010 "הפרשי ביטוח לאומי שנים קודמות - עדכונים, הבהרות והמלצות".