ניכוי הוצאות לרשת ביטחון לחבר קיבוץ מתחדש
 

 

ניכוי הוצאות לרשת ביטחון לחבר קיבוץ מתחדש

בועז מקלר, רואה חשבון

 

12.3.2009

 

 

לאחרונה הוציא מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המסים, הנחיות חדשות לפקידי שומה בקשר לניכוי הוצאות לרשת ביטחון ממשכורת/ הכנסה של חבר קיבוץ מתחדש.

 

להלן ההנחיות כלשונן:

 

"ועדת פרידה ישראלי קבעה, כי לצורך חישוב המס בקיבוץ מתחדש, הכנסתו החייבת של החבר תהיה הכנסה, לאחר התשלום לרשת ביטחון שנתחייב בו החבר.

 

מאחר והוועדה לא קבעה תקרה לתשלום לרשת ביטחון, התברר כי התשלומים לרשת הביטחון הפכו למרכיב חשוב בתכנון המס של הקיבוץ וחבריו.

 

על מנת למנוע את תכנון המס ומאחר והניכוי לרשת הביטחון אושר לקיבוצים לפנים משורת הדין, נוצר הצורך להגביל את ההוצאה.

 

לכן ההוצאה שתותר תחושב כלהלן:

 

סכום הניכוי לרשת ביטחון יהיה שווה למספר חברים פנסיונרים ונטולי יכולת, כפול 2,000 ₪ בתוספת הוצאות סיעוד ובריאות של אותם החברים.

 

סכום הניכוי, כפי שחושב לעיל, מחולק בסך כל הכנסות החברים כפול 100, יהווה את אחוז הניכוי המרבי המכנסת החבר.

 

הניכוי לרשת ביטחון שיותר יהיה התשלום בפועל או על פי החישוב שלעיל הנמוך שבהם".