תאום מס ממשכורת חברים עובדי חוץ בקיבוץ מתחדש
 

8.3.2007

 

תאום מס ממשכורת חברים עובדי חוץ בקיבוץ מתחדש

בועז מקלר, רו"ח

 

 

להלן הנחיות שהוצאו לאחרונה ע"י מר מיכאל גל מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים :

 

"קיבוץ דיפרנציאלי (מתחדש) אינו זכאי לקבל פטור ממס בגין חבריו העובדים כשכירים מחוץ לקבוץ.

 

אולם החברים זכאים לבקש לערוך להם תאום מס בגין רשת ביטחון אותה הם משלמים על פי דרישת הקיבוץ.

 

שיטות לחישוב רשת הביטחון הן רבות ומגוונות ועל מנת ליצור אחידות נקבע כי לעניין תיאום מס יש לקחת בחשבון את הכנסתו ברוטו של החבר, כולל מס."