היבטי מיסוי ביישום החלטה   979 במושב ובנחלות


בועז מקלר, רו"ח - 17.7.2005


להלן טבלה שהוגשה ע"י משרד האוצר  "לועדת הבר " ובה היבטי מיסוי ביישום החלטה 979 במושב  ובנחלות.  נציין כי טרם התקבל אישור מרשות המסים לתוצאות המס שבטבלה. 

 

הערות

 

מיסוי שחל

 

מהות הפעולה

 

פעולה

 

 

 

אין חבות במס

פעולה מימונית שאין בצדה כל שינוי מהותי במצבו של בעל הנחלה

 

היוון נחלה על ידי בעל חוזה חכירה

 

 

 

 

  כנראה שלא תהיה חבות במס

 

יש שינוי קטן מאוד במצבו הקנייני של בעל הנחלה

 

היוון נחלה ע"י בעל חוזה תלת שנתי מתחדש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס רכישה על קרקע עומד על  5%

·          

 

 

 

·         אין מס שבח ( לא הייתה כל השבחה בעצם הפעולה)

 

 

 

 

·         אין מס מכירה (לא הייתה מכירה )

 

 

·         מס רכישה – שתי רמות: האחת- בעל נחלה לקרוב משפחתו : 1/3 מס רכישה (בגין מתנה ) על 60% מערך הקרקע (כל מקום להלן שמדובר על ערך הקרקע, לרבות מרכיב הפיתוח, אם קיים)

 

השנייה - קרוב משפחה מול    ממ"י: תשלום מס רכישה רגיל על שווי הנכס שקיבל (נבחן על פי התשלום לממ"י –31% מערך הקרקע בפיצול לצד ג')

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתנה מבעל הנחלה לקרוב משפחתו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פיצול מגרש (קרקע בלבד) לבן משפחה

הערות

מיסוי שחל

מהות הפעולה

פעולה

 

 

·         אין מס שבח (לא הייתה כל השבחה בעצם הפעולה)

 

·         אין מס מכירה (לא הייתה מכירה )

 

·         מס רכישה – שתי רמות: האחת- בעל נחלה לקרוב משפחתו: 1/3 מס רכישה (בגין מתנה) על (60% מערך הקרקע + ערך המבנה):

 

   השנייה – קרוב משפחה מול ממ"י תשלום מס רכישה על שווי הקרקע שקיבל (נבחן על פי תשלום לממ"י: - 31% מערך הקרקע בפיצול לצד ג')

 

   בית פטור – על פי תנאי  " דירה מזכה " בחוק מיסוי מקרקעין ( להלן - החוק )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתנה מבעל הנחלה לקרוב משפחה

 

 

 

 

 

 

 

 

פיצול מגרש מבונה (קרקע +בית) לבן משפחה

 

 

 

 

מס מכירה על קרקע –2.5%

·         מס שבח (חוכר ) על קרקע בניכוי דמי היוון ששלומו

 

·         מס מכירה (חוכר)

 

·         מס רכישה (חוכר ) על  שווי הקרקע שמועבר ( נבחן על פי התשלום לממ"י –31% מערך הקרקע בפיצול  לצד ג')

 

·         רוכש – קנייה רגילה  (מס רכישה, לפי הסכם המכירה )

 

 

 

 

 

מכירה רגילה מממ"י לחוכר וממנו לצד ג'

 

 

 

 

פיצול מגרש(קרקע)

לצד ג'

 

 

·         מס שבח- (חוכר)- אין חבות –  דירה

 

·         מס מכירה (חוכר) – אין חבות – דירה מזכה

 

·         מס רכישה (חוכר) של שווי הקרקע שמועבר (נבחן על פי התשלום לממ"י – 31% מערך הקרקע בפיצול לצד ג').

 

·         רוכש – קנייה רגילה (מס רכישה, לפי הסכם המכירה)

 

 

 

 

 

 

מכירה רגילה מממ"י לחוכר וממנו לצד ג'

 

 

 

 

 

פיצול מגרש מבונה (קרקע +בית )לצד ג'

 

הערות

מיסוי שחל

מהות  הפעולה

פעולה

 

 

 
    
       כמו בפיצול

 

תוספת יחידות דיור נוספות (רביעית, חמישית וכו')

 

 

 

 

 

 

אין חבות במס

 

 

 

הפעולה נבחנת מול  הפעולה מול ממ"י. ממ"י לא גובה תשלום.  נוסף- אין שינוי מהמצב הקנייני הקיים.

 

 

 

 

בנייה חדשה בחלקת הבנייה עד לתקרה של 375 מ'

 

 

 

 

מס רכישה על שווי הזכויות הנרכשות (נבחן על פי התשלום לממ"י – 41% מערך הקרקע בהיוון תעסוקה)

 

 

 

 

    רכישת זכויות

 

 

 היוון זכויות בנייה לתעסוקה

 

 

·         מחלקה ב' – מס רכישה על שווי הקרקע ש"נרכש" (נבחן על פי תשלום לממ"י – בקו עימות – 0%, באזור עדיפות לאומית א' – 31%).

 

·         מחלקה ג' – האגודה – מס שבח, מס מכירה, חוכר – מס רכישה, שוב הכל נבחן על פי תשלום לממ"י – בקו עימות – 0%, באזור עדיפות לאומית א' – 31%.

 

 

 

 

מחלקה ב' – רכישת זכויות נוספות, מחלקה ג' – מכירה מאגודה לבעל הנחלה

 

 

 

השלמת חלקת הבנייה על חשבון שטחים חקלאיים

למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר