היבטי מיסוי ביישום החלטת   979 בקיבוץ


בועז מקלר, רו"ח - 17.7.2005


להלן טבלה שהוגשה על ידי משרד האוצר "לועדת  הבר"  ובה היבטי מיסוי ביישום החלטה 979 בקיבוץ.  נציין כי טרם התקבל אישור מרשות המסים לתוצאות המס שבטבלה.

 

מיסוי שחל

מהות הפעולה

פעולה

       

                 אין חבות במס

 

פעולה מימונית שאין בצדה כל שינוי מהותי במצבו של בעל הנחלה

 

 

היוון על ידי האגודה

מס שבח – אין חבות במס.

 

מס מכירה – אין חבות במס.

 

מס רכישה על הנכס כתפוס (שווי קטן ב-1/3 משווי הנכס)

 

 

 

מכירה

 

 

שיוך לחבר ותיק

יש מס שבח, למעט המקרים בהם הכספים ישמשו לשירות חוב.

 

יש מס מכירה, למעט המקרים בהם הכספים ישמשו לשירות חוב.

 

מס רכישה (אגודה) – תשלום מס רכישה רגיל על שווי הנכס שקיבלה (נבחן על פי התשלום לממ"י – 31% מערך הקרקע בפיצול לצד ג').

 

חבר חדש – מס רכישה רגיל על מגרש או על מגרש מבונה

 

 

 

 

 

מכירה

 

 

 

 

 

שיוך לחבר חדש

 

         כמו בשיוך לחבר חדש

 

מכירה

 

שיוך לחבר חדש שהוא בן לחבר קיים

 

מס רכישה – תשלום מס רכישה על שווי הנכס שקיבלה האגודה (נבחן על פי התשלום לממ"י 41% מערך הקרקע בהיוון לתעסוקה)

 

רכישת זכויות

 

היוון מפעל קיים

למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר