הודעה לעיתונות מטעם ועדת העבודה והרווחה: הועדה אישרה תקנות לחברי קיבוצים לקבל לראשונה קצבאות שאירים ותוספות לקצבת זקנה