יו"ר ועדת המיסוי הבינמושבית, רו"ח בועז מקלר: ביטול נקודות הזיכוי לעובדים זרים מנוגד לאמנות למניעת כפל מס עליהם חתומה ישראל
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
בועז מקלר, רו"ח - 6.7.2003
ועדת הכספים אישרה בקשת הממשלה לבטל 2.25 נקודות הזיכוי
עלות ביטול נקודות הזיכוי למגזר החקלאי: 170 מיליון שקל בשנה
ביטול 2.25 נקודות הזיכוי לעובדים הזרים מנוגד לאמנות למניעת כפל מס עליהם חתומה ישראל, כך כתב יו"ר ועדת המיסוי הבינמושבית, רו"ח בועז מקלר, ליו"ר ועדת המשנה למסים בכנסת, ח"כ אהוד רצאבי. המכתב נשלח בעקבות החלטת ועדת הכספים לאשר בקשת הממשלה לבטל נקודות הזיכוי.

במכתבו מציין רו"ח מקלר, שתושבי ישראל ממשיכים ליהנות מנקודות הזיכוי וביטולן לגבי עובדים זרים יוצר אפליה שלהם לרעה. האמנות הבינלאומיות למניעת כפל מס קובעות שאין להכביד על עובדי מדינות עמן קיימת אמנה חתומה מעצם היותם תושבים זרים.

על פי נתוני ועדת המיסוי הבינמושבית, ביטול נקודות הזיכוי לגבי העובדים הזרים המועסקים בחקלאות יגרום לעלות של 170 מיליון שקל בשנה. סכום זה מצטרף להיטל על העסקת עובדים זרים בשיעור של 8% שכבר אושר ושעלותו למגזר החקלאי 110 מיליון שקל בשנה. זהו גזר דין מוות כלכלי לחלק גדול מהחקלאים אשר כבר היום נאבקים לקבלת הכנסה מינימלית לעמלם ולקיומם. יצוין שרובם המכריע של העובדים הזרים בחקלאות הם מתאילנד עמה יש לישראל אמנה חתומה למניעת כפל מס.

לדברי רו"ח בועז מקלר, טרם ההצבעה בוועדת הכספים לא התקיים דיון ראוי ולא נשקלו כול ההיבטים של ביטול נקודות הזיכוי לעובדים הזרים. במכתב מבקש רו"ח מקלר מח"כ אהוד רצאבי לקיים דיון נוסף בנושא נקודות הזיכוי בהשתתפות נציגי החקלאים.

במקביל הגיש ח"כ אבשלום וילן בקשה לקיום הצבעה חוזרת (רביזיה).