יינתנו הטבות מס על קופות גמל אישיות בקיבוצים בשנת 2002
בועז מקלר, רואה חשבון; אמיר כהן, רואה חשבון, 16.12.2002
בטיוטת חוזר נציבות מס הכנסה בנושא "מיסוי קיבוצים מסורתיים" מיום 12.8.02 נקבע בסעיפים 2.4.11- 2.4.6 נוהל מתן הטבות המס על השקעות בקופות גמל אישיות של חברי קיבוצים באמצעות "קרן מילואים".

הנוהל אמור היה לחול משנת 2002 ואילך (לאחר העדכון משנת 2003 ואילך) כאשר ביחס להפקדות אישיות שבוצעו עד שנת 2001 (לאחר העדכון עד שנת 2002) יינתנו הטבות המס גם אם ההפקדות נרשמו על שם הקיבוץ (ראו העדכון בסעיף 4 להלן).

נושא הקמת "קרן מילואים" שנוי במחלוקת ועלול לגרום לקיבוצים נזקים במישורים אחרים לרבות:

א. הפרת תנאי יסודי בחוזה החכירה לדורות של הקיבוץ לפיו "הקיבוץ אינו מחלק רווחים בכל צורה שהיא".

ב. תשלום נוסף של דמי ביטוח לאומי על הסכום המועבר לקרן המילואים.

נוכח העובדה שחוזר נציבות מס הכנסה טרם פורסם, הלו"ז הקצר והזמן הדחוק שנותר עד סוף השנה, העלול (לפי ניסיון העבר) לדחוף קיבוצים לבצע פעולות בלתי הפיכות, הוחלט בנציבות מס הכנסה להחיל הנוהל משנת 2003 ולהמשיך ולהכיר בהטבות המס על השקעות בקופות גמל אישיות בשנת 2002, גם אם ההפקדות נרשמו על שם הקיבוץ.

נציין כי עמדת מס הכנסה בקשר למיסוי קופות גמל אישיות בקיבוצים החל משנת 2003 אינה עולה בקנה אחד עם עמדת יועצינו המשפטיים והיא יוצרת אפליה בלתי נסבלת בין חברי קיבוצים לעומת שאר האזרחים במדינה.