המינהל הקפיא מתן אישורי בנייה בקיבוצים
20.9.2012
daf@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

המינהל הקפיא מתן אישורי בנייה בקיבוצים

יעקב לזר

 

העילה - הקיבוצים עושים הסדרים פנימיים לשיוך ו"מרמים" את המדינה. בפגישה דחופה עם השר אטיאס סוכם על הקמת צוות, שיגבש תוך חודשיים הסכמות בעניין השיוכים. עניינם של קיבוצים שקיבלו הודעות על הקפאת בנייה ייבחן נקודתית

 

אל רכזי משק ומנהלי העסקים בקיבוצים נשלח בסוף השבוע שעבר מכתב מהתנועה הקיבוצית, האומר כך: "בעקבות הוראות ממ"י לעצור את היתרי הבנייה בקיבוצים, ולאחר סדרה של דיונים עם ראשי המינהל ועם שר השיכון, סוכם על מספר צעדים, שמטרתם להסדיר סוגיה זו ואחרות, שזה זמן אנחנו דורשים התייחסות אליהן. סיכמנו עם מנהל המינהל, שנאסוף את שמות הקיבוצים שלא אושרו להם היתרי בנייה, ועם רשימה זו נבוא אליו במגמה להסדיר את העניין". מרכזי משק, שקיבלו הודעות על הקפאת אישורי הבנייה אצלם, התבקשו לפנות לתנועה ולדווח על כך. שבוע לפני כן קיבלו קיבוצים הודעות ממינהל מקרקעי ישראל, כי המינהל לא יאשר בשלב זה היתרי בנייה נוספים בקיבוצים. העילה - תחושה שהסדרי השיוך בקיבוצים נעשים תוך עקיפת רשויות המדינה.

 

מזכיר התק"צ, זאב (וללוולה) שור, מתאר את השתלשלות העניינים כך: "הגיעו אלינו פניות מקיבוצים, בעיקר במרכז הארץ אבל לא רק, שהם קיבלו הודעות על הקפאת אישורי בנייה. במקביל, נקראתי לישיבה דחופה אצל ראש מינהל מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן. ממש מהיום להיום. הוא התקשר אליי ביום רביעי, והפגישה נקבעה ליום חמישי. דבר לא מקובל. שאלתי על מה הפגישה, והמזכירה אמרה שזה בקשר לשיוכים שמתבצעים בקיבוצים. לפגישה הגענו מספר אנשים מהתנועה, ושאלתי את ליברמן לפשר ההודעות שהגיעו לקיבוצים. בנצי אמר שהוא הוציא אותן. אמרתי לו - מה זה הסיפור הזה. התשובה שלו הייתה, שבפרקליטות יש אמירה, שהקיבוצים עושים הסדרים פנימיים מאחורי הגב, ויש בעיות של מס שבח, שכן מדווחים, לא מדווחים. שאלתי אותו - ככה עושים? קודם כול אתה מוציא הודעה על הפסקת עבודה, ורק אחר כך מדבר איתי? הוא אמר שההודעה יצאה ביום שלישי, והפגישה בינינו יומיים אחרי כן. השבתי לו, שעם כל החברות בינינו, היינו יחד ראשי מועצה, זה יותר גרוע מהספר הלבן. הוא קיבל את זה קשה. אז אמרתי לחבריי, שבמצב הדברים הזה אין לנו מה לעשות בישיבה. בנצי קרא לי אליו לחדר, לפגישה בארבע עיניים, ושם הראיתי לו מסמך שכתב הקודם לו בתפקיד, ירון ביבי, שבו הובטח במפורש שלא תהיה יותר הקפאת בנייה בקיבוצים ואין התניות. הוא לא הכיר את המסמך, היועצים שלו לא הראו לו אותו. ליום רביעי שעבר נקבעה ישיבה משותפת עם השר אטיאס, לדון בעניינים הקשורים לוועדת רוטקופף. סיכמנו שבפגישה הזו נלבן את הנושא.

 

"באנו לישיבה אצל אטיאס, שבמקום לדון ברוטקופף הפכה לדיון בהקפאה האישורים ובשיוכים. גם שם הטיחו בנו שאנחנו פועלים בצורה חשאית, בלי תיאום עם רשות המיסוי. אנחנו אמרנו שאין לדברים שחר, וככה לא נוהגים. לא מקפיאים את אישורי הבנייה בקיבוצים בלי לדבר איתנו. בשורה התחתונה - סוכם להקים מיידית צוות משותף, שתוך חודשיים יגבש הסכמות בעניין השיוכים ויחזור לשר אטיאס. בתקופת הביניים מנהל המינהל יוציא הוראה לחתום על היתרי בנייה בקיבוצים שלא משייכים. לגבי בנייה בקיבוצים המשייכים, יצא בסוף השבוע שעבר מכתב לרכזי המשקים, שכל מי שקיבל הודעה על הקפאת בנייה שיפנה אלינו, והסיכום הוא שאני יושב עם בנצי ליברמן במטרה למצוא פתרון נקודתי בתקופת הביניים לכל קיבוץ.

 

"אנחנו לא גנבים בלילה. לא פועלים מאחורי הגב, באנו בידיים נקיות, ואנחנו מוכנים לשלם על הקרקע מה שצריך, למרות שעל מה צריך לשלם יש ויכוח. הרושם שמתקבל מהשיחות במינהל ואצל אטיאס הוא, שאין הכרה שזו קרקע שלנו וששילמנו עליה. הדעה שלנו היא, שצריך לפעול לכך שהמינהל ייצא משטח המחנה, והמאבק הזה הוא מאבק ערכי ועקרוני, כשהנושא הוא זכותנו על הקרקע".

 

מיד לאחר ראש השנה יתכנס צוות הקרקעות של התנועה וידון במצב שנוצר, ובמקביל ייקבע ההרכב שייצג את התנועה בצוות המשותף שהוחלט להקים.

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים