קיבוץ עינת לא ישלם היטל השבחה. סופי
7.6.2012
daf@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

קיבוץ עינת לא ישלם היטל השבחה. סופי

יעקב לזר

 

קיבוץ עינת. צילום מויקיפדיה

העליון דחה ערעור של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון, שביקשה לחייב את קיבוץ עינת בתשלום דמי השבחה בגין תוכנית בינוי שאושרה. אין חובת תשלום היטל השבחה בגין תוכנית בינוי

 

בית המשפט העליון החליט לדחות בקשת רשות ערעור, שהוגשה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון, על החלטה של בית המשפט לעניינים מינהליים בעניין היטל השבחה בקיבוץ עינת.

 

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון חייבה את קיבוץ עינת בהיטל השבחה בעקבות אישורה של תוכנית בינוי בקיבוץ. הקיבוץ טען, כי חויב בהיטל השבחה שלא כדין, וערער בפני ועדת ערר, אך הערעור נדחה. על כן הגיש הקיבוץ תביעה לבית המשפט.

 

בית משפט המחוזי מרכז, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בראשות השופט מנחם פינקלשטיין, קיבל בפברואר השנה את תביעת הקיבוץ. בפסק הדין קבע בית המשפט, כי אין חובת תשלום היטל השבחה בגין תוכנית בינוי, והוסיף כי תוכנית בינוי לא תיחשב כתוכנית מפורטת, אף אם היא כוללת הוראות שאינן מופיעות בדרך כלל בתוכניות בינוי.

 

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון ערערה לעליון על פסק דינו של המחוזי, והערעור נדחה בשבוע שעבר. "באתי לכלל מסקנה, שדין הבקשה לרשות ערעור להידחות. לא שוכנעתי שהשאלה העומדת לדיון מצדיקה לקיים בירור ערעורי נוסף בבית משפט זה..." קבע השופט פוגלמן. חברי קיבוץ עינת יהיו פטורים מחובת תשלום היטל השבחה, שהוטלה עליהם והוועדה מקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון תשלם להם 20,000 שקל הוצאות משפט. את עינת ייצגו עו"ד אביתר קנולר, חגית בן משה ויניב בירנבאום ממשרד עו"ד גילת קנולר.

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים