המשבר הכלכלי בעולם ובישראל - היבטים תיאורטיים, רעיוניים ופוליטיים

18.12.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

המשבר הכלכלי בעולם ובישראל - היבטים תיאורטיים, רעיוניים ופוליטיים

מריו טויב

 

ביום שני השבוע התקיים בבית התנועה הקיבוצית יום עיון ביוזמת הברית השיתופית, התארגנות של הקיבוצים השיתופיים והקבוצות השיתופיות המשימתיות, יחד עם המטה הסוציאל דמוקרטי שהחל לפעול לאחרונה.

 

ביום העיון השתתפו כמאתיים איש, רובם צעירים מתנועות הבוגרים של תנועות הנוער. על רקע ריבוי המאמרים וההתבטאויות בנושא המשבר מעל במות ובפורומים שונים, היה זה יום העיון יוצא דופן בהיקפו ובעומק ההתייחסות לגורמי המשבר, השלכותיו וכיווני היציאה מהמשבר

 

 יום העיון התחלק לשלושה מושבים כאשר המושב הראשון הוקדש לסיבות להתפתחות המשבר, המושב השני עסק בהיבטים החברתיים של המשבר והמושב השלישי הוקדש לשאלה לאן נרצה לצאת מהמשבר.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים