נדחתה בקשה לצו מניעה נגד הקמת ההרחבה בנוה איתן

4.12.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

נדחתה בקשה לצו מניעה נגד הקמת ההרחבה בנוה איתן

יעקב לזר

 

בקשה להוצאת צו מניעה, נגד המשך העבודות בהקמת השכונה הקהילתית בנוה איתן, שהוגשה על ידי חברת הבנייה מור רון, נדחתה בבית משפט השלום בנצרת. החברה, שהקיבוץ חתם אתה הסכם לבניית התשתיות לשכונה, התאכזב מביצועיה ופנה לחברה אחרת, הגישה תביעה משפטית נגד הקיבוץ.

 

ביוני 2005 נחתם בין נוה איתן לחברת מור רון הסכם לבניית התשתיות להרחבה קהילתית בקיבוץ, ובה 115 יחידות דיור. על פי ההסכם, החברה הבונה הייתה אמורה לשווק את השכונה למועמדים, והיא קיוותה שחלק מהמשתכנים החדשים יבנו את בתיהם באמצעותה.

 

לטענת הקיבוץ, חברת מור רון נכשלה "כישלון חרוץ" בכל מה שקשור לשיווק השכונה, ולאחר שנתיים מיום חתימת ההסכם, מכיוון שהקיבוץ נוכח לדעת שהיא איננה מצליחה להביא משתכנים להרחבה, הוא ביטל את ההתקשרות ביניהם, הודיע על כך לחברה, והתקשר עם חברה אחרת, שעמדה במשימת השיווק בצורה מוצלחת הרבה יותר מקודמתה.

 

כאמור, חברת מור רון הגישה תביעה נגד נוה איתן, בטענה שההסכם עמה הופר, ובמקביל ביקשה צו מניעה שיורה על הפסקה של הכנת עבודות התשתית בשכונה החדשה, המבוצעות על ידי החברה השנייה, אור-תנועה להתיישבות בארץ ישראל.

 

התובעת, חברת מור רון טענה, כי מראש עלה החשש שיהיה קושי לשווק את השכונה, וכאשר אכן התברר כי ההתעניינות במיזם נמוכה, הוסכם בין הצדדים "להקפיא" את ביצוע ההרחבה ולהמתין לשעת כושר. כיום, אומרת מור רון, ישנם ככל הידוע לה כ-30 משפחות מועמדות להרחבה, והקיבוץ עומד להתחיל בביצוע עבודות התשתית לשכונה ובניית הבתים בה, אבל שלא באמצעותה.

 

נוה איתן, באמצעות עו"ד טל ניצן, טען שהחברה נכשלה בשיווק השכונה, שהטענה כאילו סוכם עם הקיבוץ על "הקפאת" ביצוע ההרחבה ו"המתנה לשעת כושר" היא המצאה של סיכום, שלא היה ולא נברא, וכי הודעה על סיום ההתקשרות עם מור רון נשלחה במועד, לאחר שהתברר שהחברה לא עומדת בהתחייבויותיה.

 

ישיבה ראשונה של בית המשפט, לדון בתביעה של מור רון, נקבעה לתחילת מרס הקרוב.

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים