בג"ץ של התנועה נגד הרשם? בגלל ההחלטה להכיר בחנתון כקיבוץ מתחדש

4.12.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

רשם האגודות, עו"ד אורי זליגמן

בג"ץ של התנועה נגד הרשם?

יעקב לזר

 

התנועה הקיבוצית עומדת להגיש בג"ץ בעקבות החלטת רשם האגודות השיתופיות עו"ד זליגמן, להכיר בחנתון כקיבוץ מתחדש. ולוולה: נגיב כשבג"ץ יוגש.

 

התנועה הקיבוצית מתכוונת להגיש בימים הקרובים בג"ץ נגד רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן, בעקבות החלטתו להכיר בחנתון כקיבוץ מתחדש. החלטה זו סותמת למעשה את הגולל על האפשרות שחברי הנוער העובד והלומד החיים בחנתון, יהפכו להיות חברים בו, ולמעשה סוללת את דרכם החוצה ממנו, כפי שהמליץ המשקם של הקיבוץ, עו"ד שגיא מירום. את העתירה בשם התנועה הקיבוצית מגיש עו"ד יוחנן וינר ממשרד בלטר גוט, ושותף לו מטעם התנועה עו"ד יעקב אברהמי מהמחלקה המשפטית, ששלח בנושא זה מכתב מתריע לאיטה ילין, סגנית הרשם. מזכיר התנועה הקיבוצית זאב ולוולה שור אמר בתגובה: "בג"ץ עוד לא הוגש, ונתייחס לנושא רק כשיוגש".

 

בתחילת נובמבר השנה התקיימה ישיבת מזכירות שהתייחסה להחלטת הרשם בנוגע לחנתון. בישיבה הובע חשש, שאם בוגרי הנוע"ל לא יתקבלו לחברות בחנתון, ספק אם הוא ימשיך לאורך זמן להתקיים כקיבוץ. "רק מוסדות התנועה הקיבוצית ולא שום גורם חיצוני אחר, יכולים לקבוע האם יישוב כלשהו הוא קיבוץ או לאו וכן לקבוע את סיווגו בפועל", נאמר בישיבה. ההחלטה שהתקבלה, ושבעקבותיה הוגש הבג"ץ נוסחה כך: "מזכירות התנועה קובעת, כי בכל הקשור לעתיד הקיבוצים הזעירים בכלל ולעתיד קיבוץ חנתון בפרט, אין לקבל כל החלטה שאיננה תואמת את מדיניות התנועה ושלא בהסכמתה. התנועה הקיבוצית תפעל בכל האמצעים למיצוי כוחה הציבורי והפוליטי, כדי להגשים מדיניות זו."

 

בתהליך שיקום חנתון אותו בנה עו"ד שגיא מירום, תצטרפנה לקיבוץ כעשרים משפחות חדשות השייכות לזרם הקונסרבטיבי, שגם מוכנות להכניס עם הצטרפותן כסף משמעותי שבאמצעותו אפשר יהיה לסלק את חוב הקיבוץ. בחנתון חוששים, שאם הפנייה לבג"ץ, שנעשתה ללא ידיעתם, תעכב את הצטרפות המשפחות החדשות או תמנע אותה, ייגרם לקיבוץ נזק בלתי הפיך.  

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים