ולוולה מועמד יחיד למזכיר התנועה הקיבוצית

20.11.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

זאב (ולוולה) שור

ולוולה מועמד יחיד למזכיר התנועה הקיבוצית

נחמן גלבוע

 

זאב (ולוולה) שור, המזכיר המכהן של התנועה הקיבוצית, יהיה מזכיר התנועה בארבע השנים הבאות. ולוולה הוא היחד שהגיש את מועמדותו עד תום המועד הנדרש, ולהגשת המועמדות צורפו אישור מזכירות קיבוץ עין גב וטופסי תמיכה של חברים בקיבוצים, מעבר למספר הנדרש (250 חתימות).

 

עדנה סולודר, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית בתנועה הקיבוצית, מסרה כי על פי הנוהלים שאושרו במועצת התנועה, מזכיר תנועה מכהן רשאי להעמיד עצמו לבחירה, לתקופת קדנציה נוספת אחת (סה"כ - 8 שנים), ומאחר ווולוולה שור הוא "מועמד יחיד בהמשך קדנציה", לא יתקיים הליך של בחירות בקיבוצים והבחירה תתקיים, במעמד חגיגי, במועצת התנועה, במועד הסמוך ביותר ליום שנקבע מלכתחילה כיום הבחירות (10 פברואר 2009).

 

להודעת דובר התנועה בנושא

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים