מועצת התנועה: המסר הוא המשכיות

20.11.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

מועצת התנועה: המסר הוא המשכיות

נחמן גלבוע

 

וכבדרך אגב, עשו צירי המועצה היסטוריה, כשאישרו במסגרת תנועות האם, התק"ם והקבה"א, את הצטרפות התנועות לתנועה קיבוצית אחת. תוכנית העבודה של התנועה הקיבוצית לשנת 2009 והתקציב לאותה שנה הוצגו ביום חמישי שעבר, בקריאה ראשונה במועצת התנועה. שינויים גדולים לא היו שם לעומת 2008, וגם לא נרשמה נוכחות גדולה של צירי המועצה.

 

גם תקציב התנועה, שהוצג על ידי מנהל הכספים, אפרים שפירא, לא הביא בשורה של שינוי אלא של המשכיות. כמו ב-2008 גם עתה עומד סך התקציב המיועד לפעילות מחלקות התנועה על כ-18.5 מיליון שקל, ואילו תקציב הקרן החברתית המיועד לפעילות תנועות הנוער ומוסדות התרבות עלה מ-14 מיליון שקל ב-2008 ל-15.2 מיליון שקל ב-2009. ההסבר לכך הוא ההחלטה להעלות את תקציב הלהקות המאוגדות בברית התנועה הקיבוצית מ-1.5 מיליון שקל ל-2.7 מיליון שקל, לאחר שהתברר שהלהקות לא יכלו לעמוד בתקציב, וגזברות התנועה נאלצה לממן את הגירעון. לפיכך, התקציב הכולל המוצע ל-2009 עומד על 33.7 מיליון שקל, לעומת 32.4 בשנת 2008. בדברי ההסבר לתקציב ציין שפירא, כי דוח ההוצאות של מחלקות התנועה, לתשעה חודשים ב-2008, מראה כי המחלקות עומדות במסגרת התקציב שנקבעה להן. לעומת זאת, דוח גביית מסי תנועה, לעשרה חודשים בשנה זו, מראה כי מתוך 232 קיבוצי התנועה רק 163 שילמו את מסיהם, ואילו 69 עדיין לא עשו זאת. שפירא הסביר, כי הגבייה עומדת על 70% מהמצופה, וחסרים עוד 30% (3.7 מיליון שקל) להשלמת הגבייה ל-2008. לדבריו, ניסיון העבר מוכיח, כי חלק מהקיבוצים ישלמו את חובם בתחילת 2009, כך שהגבייה תגיע לכ-90%, והפגיעה היא בעיקר בתזרים המזומנים בחודשים האחרונים. למועצה צורף גם מסמך המציע טיפול בסרבני המסים, אשר יתבקשו להכריע באסיפת החברים, אם לשלם ולהמשיך להיות חברים בארגון, או לא לשלם ולפרוש ממנו.

 

בדיון שהתקיים בנושא התקציב דרשו מספר דוברים, ובראשם מנהל אגף הכלכלה של התנועה, דורון סט, להקטין את התקציב בשל המצב הכלכלי, שלא יאפשר לקיבוצים ולארגונים האזוריים לעמוד בהתחייבויותיהם לתשלום מסי התנועה והקרן לאחריות חברתית. מנגד, טענו אחרים, ובראשם אלישע שפירא, כי דווקא בעיתות של האטה כלכלית התנועה צריכה להגביר את פעילותה ולשמור על תקציבה. גברי ברגיל סיכם את הדיון בכך, שמי שהתנגד בכל השנים להגדלת התקציב נאחז עתה במשבר הכלכלי, ומי שצידד בעבר בהגברת הפעילות התנועתית ובהגדלת התקציב - נשאר איתן בדעתו.

 

וכבדרך אגב, עשו צירי המועצה היסטוריה, כשאישרו במסגרת תנועות האם, התק"ם והקבה"א, את הצטרפות התנועות לתנועה קיבוצית אחת. בכך הושלם איחוד התנועות בהצבעה פורמלית אחרונה. חברי המועצה גם אישרו את רשימת חברי רשות העיתון הקיבוצי החדש, שהורכבה כוועדה פריטטית מדויקת: חמישה חברי תק"ם לשעבר, בראשות מוקי צור, וחמישה חברי הקבה"א לשעבר.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים