הושלם הסכם בין קיבוץ כברי ליורשיו של האמן יחיאל שמי

6.11.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

הושלם הסכם בין קיבוץ כברי ליורשיו של האמן יחיאל שמי

יעקב לזר

השופט יצחק כהן, בבית המשפט המחוזי בחיפה, נתן השבוע תוקף של פסק דין להסכם פשרה, אשר הושג בין קיבוץ כברי לאמוץ שמי, בנו של האמן המנוח חבר כברי, יחיאל שמי.

 

הצייר והפסל, חתן פרס ישראל יחיאל שמי, שהיה חבר כברי משנת 1949 ונפטר באוקטובר 2003, ציווה לחלק בצוואתו את יצירות האמנות שהותיר אחריו, מחציתן לשלושת ילדיו בחלקים שווים, והמחצית הנותרת לקיבוץ. הקיבוץ טען, כי כל העבודות ששמי הותיר אחריו הן רכושו של הקיבוץ, ועל כן לא היה בכוחו של המנוח לצוות מחצית מהן לילדיו.

 

כברי עתר בנושא זה לבית המשפט, וביקש סעד הצהרתי בדבר בעלותו על כל יצירות האמנות ששמי הותיר אחריו. עם שניים מהבנים היורשים הגיע הקיבוץ, בסופו של דבר, להסכם פשרה. הבן השלישי, אמוץ, ביקש מבית המשפט לקבוע, כי יצירות האמנות שנותרו לאחר פטירת אביו הן חלק מעיזבונו, ויש לנהוג בהן על פי צוואת המנוח.

 

באי הכוח של הצדדים, עו"ד עומר כהן מצד כברי ועו"ד אמיר לוויצקי מצד אמוץ שמי, ניהלו מו"מ ממושך והגיעו להסכם פשרה, שכאמור, קיבל תוקף של פסק דין. על פי מקורות בכברי, אוסף יחיאל שמי, הכולל כ-600 יצירות, ימשיך להיות מנוהל על ידי הקיבוץ, כאשר אחוז מסוים מהיצירות ישויכו לשלושת בניו. על פי ההסדר, חלקם של הבנים נמוך במידה רבה ממחצית העיזבון.

 

"אני שמח שהגענו להסכמות", אומר ירון חמל, מזכיר כברי, "ואני מקווה שעל בסיס ההסכמות האלה ותוך שיתוף פעולה בינינו, נוכל להתחיל בטיפוח אינטנסיבי של המורשת האמנותית של יחיאל שמי".

 

לכתבה קודמת בנושא, "הקיבוץ", 28.6.07

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים