התנועה הקיבוצית מגבה את הנוער העובד בחנתון

6.11.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

התנועה הקיבוצית מגבה את הנוער העובד בחנתון

נחמן גלבוע

בוויכוח הניטש בין חברי חנתון הוותיקים לבין הנוער העובד והלומד, החליטה מזכירות התנועה הקיבוצית לתפוס צד ברור. המזכירות התייצבה לימין בוגרי הנוער העובד והלומד בקיבוץ חנתון, הנאבקים על קבלתם לחברות בו, על אופיו ועל סיווגו.

 

החלטת המזכירות בתום ישיבה, שהתקיימה בנושא זה ביום ראשון השבוע, קובעת כי המזכירות מטילה על נציגיה לפעול, כדי להבטיח את עתידו של קיבוץ חנתון במסגרת התנועה הקיבוצית. עוד נקבע, כי התנועה הקיבוצית, רואה חשיבות גדולה ביותר בשילוב בוגרי תנועות הנוער והקבוצות השיתופיות במשימות ההתיישבות. מזכירות התנועה קובעת, כי בכל הקשור לעתיד הקיבוצים הזעירים בכלל, ולעתיד חנתון בפרט, אין לקבל כל החלטה שאיננה תואמת את מדיניות התנועה ושלא בהסכמתה. התנועה תפעל לביטול מיידי של התביעה הכספית מהנוע"ל, והיא אחראית שבכל מקרה לא ייפול התשלום על חברי הגרעין. החלטות המזכירות יוצגו למועצת התנועה הקרובה ויקבלו את אישורה.

 

"מדובר במאבק שמנהלת קבוצה מתוכנו", אמר ולוולה, "המבקשת להמשיך ולקיים בחנתון אורח חיים שיתופי. התנועה הקיבוצית היא הגורם המיישב". הוא הביע אמון מלא בהנהגת הנוער העובד והלומד ובחברי התנועה, ורמז כי "יכול להיות שיש כאלה המבקשים לפגוע בקבוצות השיתופיות, שמבקשות לראות בקיבוצים צעירים יעד הגשמה". גברי ברגיל הוסיף בהקשר זה, כי בהחלטת המזכירות יש אמירה, שהתנועה רוצה לראות קיבוצים כיעד הגשמה לתנועות הנוער ולקבוצות שיתופיות.

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים