אושר צו לעידוד השקעות הון בחקלאות

30.10.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

אושר צו לעידוד השקעות הון בחקלאות

נחמן גלבוע

 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום שלישי את הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות ,2008 שהוגש לוועדה על ידי שר החקלאות, שלום שמחון, ושר האוצר רוני בר-און. הצו מתבסס על החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות מ-1980, שבו ניתן מענק בשיעור 20% ממחיר מפעל חקלאי מאושר באזור פיתוח א' ו-10% באזור פיתוח ב'. אחד הסעיפים בחוק קובע כי שרי החקלאות והאוצר באישור ועדת הכספים, יקבעו את תחומי האזורים הללו. המפה שאושרה בוועדה מחלקת את ישראל ל-15 תתי אזורים שידורגו לפי רמות א' ב' וג'. הדירוג נקבע לפי שלושה קריטריונים: אספקת תוצרת חקלאית, פוטנציאל פריסת ההתיישבות באזור, ולראשונה גם התועלת האקולוגית שתורם האזור. החידוש בצו זה נוגע לאזורים שאף שהגיעו לפרמטרים נמוכים בתחומי אספקת תוצרת חקלאית ופריסת אוכלוסייה, הם מביאים תרומה נכבדת בתחום האקולוגי, ולכן יזכו למעמד של אזור פיתוח ב' אקולוגי. הצו יוחל עד לסוף שנת 2009 ואז ייבחן מחדש.

 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים