המרשם להתיישבות - אושרה הקמת היישוב מרשם בחבל לכיש

25.9.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

המרשם להתיישבות

ירון ששון

 

אושרה הקמת היישוב מרשם בחבל לכיש.

 

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה ברוב של 16 מול שישה חברים את הקמת הישוב מרשם בחבל לכיש לטובת מפוני גוש קטיף. בכך דחתה המועצה את העררים הרבים שהוגשו על-ידי הארגונים הירוקים נגד הקמת הישוב. נציג המשרד להגנת הסביבה לא נכח בדיון. החברה להגנת הטבע: "במקום להוביל את ההתנגדות הציבורית מנע השר להגנת הסביבה, גדעון עזרא, מנציגיו להביע את עמדתם המקצועית נגד הקמת היישוב".

 

ועדת השרים להתיישבות כפרית וחקלאית אישרה כבר לפני שנה את התוכנית להרחבה משמעותית של חבל לכיש, בכשבעה יישובי קו תפר על מנת שאלו ישמשו "גדר חיה" שתמנע חדירת מחבלים משטחי יהודה ושומרון. השרים ניסו להשיג שתי ציפורים במכה אחת, ולהשיג באותו מהלך מגורי קבע בישובים אלו למפוני גוש-קטיף. ביישוב מרשם מתוכננות להיבנות 391 יחידות דיור שיתפרסו על פני שלוש גבעות.

 

המחלוקת בין הצדדים אשר לאישור התוכנית היא, שבצד אחר הארגונים הסביבתיים המזהירים מהרס הסביבה כתוצאה מהקמת היישוב ומהצד השני ראשי הציונות הדתית ובראשם ועד מפוני גוש קטיף שדחפו להקמת היישוב. התוכנית נדונה ארוכות בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז הדרום, לרבות שמיעת התנגדויות רבות, ובסופו של דבר הוחלט לאשרה. הוועדה קבעה כי "הישוב המוצע ממוקם בשולי השטח הפתוח ובסמיכות לשטח מופר על ידי גדר ההפרדה, דרך מס' 358, שטחי האש וגוש ההתיישבות שממזרח לגדר ההפרדה".

 

עוד נכתב בהחלטת הוועדה כי "התוכנית מאזנת בין השיקולים הסביבתיים לבין הצורך בעיבודי מזרח לכיש ויצירת הזדמנות למתן פתרונות מגוונים לאוכלוסיית מפוני חבל עזה, תוך יצירת מרחב בחירה המאפשר קיומו של גוש התיישבות חי ותוסס. המועצה סבורה כי התוכנית, במתכונת שאושרה בוועדה המחוזית, יוצרת את האיזון הראוי בין שימוש לפיתוח וממזערת במידה רבה את הפגיעה הסביבתית".

 

בחברה להגנת הטבע אומרים כי הם מודעים ללחצים פוליטיים כבדים ופסולים שהופעלו על חברי המועצה הארצית, כשהגדיל לעשות השר הממונה על הגנת הסביבה, גדעון עזרא, שבמקום להוביל את ההתנגדות הציבורית מנע מנציגיו להביע את עמדתם המקצועית נגד הקמת היישוב. לא מדובר בסוף פסוק, החברה להגנת הטבע תשקול לפנות לערכאות משפטיות בעניין.

 

לעומתם ועד מתיישבי גוש קטיף הודיע כי הוא מברך על ההחלטה. "אישור הקמת הישוב סולל דרך ליישוב המפונים ומחזק את ערכי הציונות של מדינת ישראל על-ידי הקמת ישובים חדשים באזורים חיוניים", נמסר בהודעת הוועד.

 

עוד נמסר, כי "למרות שנוהל נגדנו מאבק שהיה לעתים לא הגון, אנו קוראים לכלל הגופים הירוקים להגיע איתנו להידברות, על מנת לשמור על ערכי איכות הסביבה שכולנו מאמינים בהם".

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים